Maden Mühendisleri Odası: “Karadon, Soma, Ermenek; unutmadık unutturmayacağız!”
Spread the love

2010 ve 2014 yıllarının Mayıs ayı ülkemiz madencilik tarihine acılarla dolu bir ay olarak geçmiştir. 13 Mayıs 2014`de ülkemiz tarihinin en büyük faciası olan Soma Faciası gerçekleşmiş ve 5`i maden mühendisi meslektaşımız olmak üzere 301 maden emekçisi, 17 Mayıs 2010 tarihinde ise Zonguldak/Karadon`da gerçekleşen faciada aralarında 2 meslektaşımızın bulunduğu 30 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Bu faciaların ardından gelen Ermenek Faciası maalesef ki yaşanan ölümlerin devam edeceğinin en önemli göstergesidir.

Karadon, Soma ve Ermenek facialarında yaşamını kaybeden maden emekçilerinin nezdinde iş kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Karadon Grizu Patlamasının ceza davasının yerel mahkemede ki görüşülmesi tamamlanmış olup taşeron firma yetkilileri ile müessese yetkilisi kamu görevlilerine 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Davada ceza alanların mahkumiyetleri Yargıtay tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde onanmış ve yerel mahkemede yargılanarak beraat eden 2 maden mühendisi içinse aleyhte bozularak yeniden yargılanmalarına karar verilmiştir.

Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni sektörde uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi yanlış uygulamalar olup bu uygulamaları yaşama geçirenler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu nedenle Karadon Faciasını müteakip Soma`lar, Ermenek`ler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam edecektir.

Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.

Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen iki yıla rağmen hala ne maden kanununda nede iş güvenliği yasasında gerekli önlemler alınmamış olup ne yazık ki hazırladığı raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate alınmamaktadır.

Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle iş cinayetlerinin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


Spread the love