Maden Mühendisleri Odası: Hazırlanan ‘Maden Yasa Taslağı’ daha fazla Soma, Ermenek demek
Spread the love

Maden Mühendisleri Odası, AKP’nin maden işkolunda yaptığı düzenlemeler nedeniyle yaşanan her faciadan sorumlu olduğunu ve olacağını söyledi.

Maden Mühendisleri Odası bir açıklama yaparak, AKP’nin kamuoyuna duyurduğu “Maden Yasa Taslağı”nın tek amacının mevcut ‘denetimi’ piyasalaştırmak ve maden mühendislerini ‘günah keçisi’ ilan etmek olduğunu kamuoyuna duyurdu. Dün (23 Kasım) yapılan açıklamada; sendikalara, meslek odalarına ve bilim insanlarına sorulmadan “ben yaptım oldu” tarzıyla oluşturulan düzenlemelerin yeni Somalar yaratacağı ifade edildi.

‘AKP hala taşeron diyor’

Maden Mühendisleri Odası düzenlemeyle “Teknik Nezaretçilik”in kaldırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) sorumluluğu üstünden attığını söyledi. Maden mühendisleri Odası, denetimin MİGEM tarafından atanacak olan yetkilendirilmiş tüzel kişilere devredilmesinin kamu denetimini ortadan kaldırmak anlamına geldiğini aynı zamanda yeni bir taşeronlaşma alanı olduğunu belirtti.

Soma son olmayacak
Soma’nın faillerinin maden iş koluna dair “yasa” hazırladığını söyleyen Maden Mühendisleri Odası açıklamasında “ ‘Maden Yasa Taslağı’ rödovansı sürdürmeye devam etmektedir, cezaları dört sıfırlı hale getirmiştir, teminatı ruhsat bedeline dönüştürmüştür, vesayet sürsün diye ruhsat devri bakanın yetkisine verilmiş, bir sorumlu arandığında bulunsun diye maden mühendislerini işverene daimi nezaretçi, yetkilendirilmiş tüzel kişilere kurban olarak vermiş, iş cinayetlerini ödüle bağlamıştır. Soma milat olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Maden Mühendisleri Odasının açıklaması için tıklayınız

politeknik.org.tr


Spread the love