Maden MO: “TMMOB ve Bağlı Odaları Asla Diz Çökmeyecektir”

AKP, Meclis Genel Kurulu‘nda torba yasaya bir gece yarısı operasyonu sonucu eklediği bir madde ile TMMOB‘nin ve bağlı Odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmıştır. Meclisten geçen yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 02 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte; TMMOB Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ile görüşmüş yasasın veto edilmesini talep etmiştir. Oda Başkanları, basın toplantısı yaparak benzer talepleri paylaşmışlardır. TMMOB İl Koordinasyon Kurulları, yaptıkları açıklamalarla yasanın veto edilmesi için gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı yasayı onaylayarak mühendislerin ve mimarların önceliklerini ve taleplerini yok saymıştır. Bu kararla AKP ve Cumhurbaşkanlığı Makamı demokrasiden ne anladığını bir kez daha göstermiştir.

Kentlerin, madenlerin, derelerin, ormanların ve tüm ülkenin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine “dikensiz bir gül bahçesi” yaratmak isteyen AKP iktidarı, yaptığı operasyonla; ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı Odalarını işlevsizleştirmeye çalışmakta, kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir.

Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayan siyasi iktidar; meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik” ve bilim-teknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın güdümünde çalışmalar yürütmesini, kamu yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim süreçlerine hizmet etmesini istemektedir. Ancak; bilime, insana, ülke ve halk çıkarlarına düşman olan bu politikalara karşı direnmek bizler için bir onurdur.

TMMOB ve Odaları; yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.

Bu yasa maddesini önerenler, oylayanlar, kabul edenler, yayımlayanlar bilsinler ki; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleği; bu mesleği yapan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların Anayasa‘nın 135. maddesine dayanarak 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş örgütü TMMOB bu yasa maddesi ile dizayn edilemez.

“TMMOB‘nin hak ve yetkilerini kısıtladık” diyenler, “TMMOB‘den rövanşı aldık” diyenler, bilmelidir ki; bu meslek ve bu örgüt, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları sizin torbanıza sığmaz.

Herkes şunu çok iyi bilmelidir: Hiçbir güç; TMMOB ve bağlı Odalarını halkçı, toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır. TMMOB; dimdik ayakta kalacak, AKP faşizmine boyun eğmeyecektir.
 
Yaşasın TMMOB

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz.
 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası