Maden Mühendisleri Odası: Sivas’ı Unutturmayacağız…

Otuzyedi can
Otuzyedi gül çatlamış susuzluktan Sivas‘ın içinde
Döne döne semaha dönenler tutuştu önce
Sonra türküler
Sonra da şiir çığlıksız düştü türkülerin yanıbaşına…

2 Temmuz 1993 günü Sivas‘ta faşist ve şeriatçı güçlerin gerçekleştirdikleri katliam sonucunda 37 demokrat, yurtsever ve devrimci insanımız katledildi.
Sivas katliamını lanetliyor, yurtsever düşüncenin taşıyıcısı olan bu insanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU