Maden M.O.: “Her Kış Aynı Korku! Enerjide Dışa Bağımlılık Alarm Veriyor”

HER  KIŞ  AYNI  KORKU! ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK ALARM VERİYOR

Rusya ürettiği doğalgazın akışını, Ukrayna ile  arasındaki ödeme sorunu nedeniyle durdurmuştur.  Aynı hat üzerinden   ülkemize de doğalgaz gelmesi nedeniyle  ciddi bir sıkıntı daha yaşanmaya başlanmıştır. Elektrik üretiminin neredeyse yarısı doğalgazdan sağlanarak doğalgaz bağımlısı haline getirilen ülkemizin  bu durumdan nasıl olumsuz etkilendiği geçen yıllarda da  acı bir şekilde yaşanmıştır.

Konuya ilişkin olarak yıllardan beri durmaksızın yaptığımız uyarılar ülke yöneticileri tarafından dikkate alınmamıştır, alınmamaktadır. Ancak, enerji politikalarının mevcut haliyle sürdürülmesi durumunda, ülke güvenliğimiz tehdit altındadır.

Her yıl yaşanan bu sorunun temel nedeni yıllardır çeşitli siyasal iktidarlarca enerji sektöründe izlenen yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji politikalarının oluşturulamaması, enerjide serbestleştirme-piyasalaştırma politikaları adı altında yapılan uygulamalardır.

Doğalgaz üreticisi ülkelerde bile görülmeyen doğalgazdan elektrik enerjisi üretimindeki oranlar süratle düşürülmeli,  doğalgaza bağımlı enerji politikalarından bir an önce vazgeçilerek öncelikle kömür olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza yatırım yapılmalı, ülkemizin dışa bağımlılığı çıkabilecek muhtemel krizleri önleyecek  ölçülere getirilmelidir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız ülke ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak potansiyeldedir.

Siyasi iktidar, sorumluluğu gereği yerli enerji kaynakları öncelikli yatırımları kamu eliyle acilen başlatmalı, ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşürmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
9 Ocak 2009, Ankara