Maden MO: “İş Cinayetlerini ve AKP İktidarının Emekçilere Saldırısını Kınıyoruz”

İŞ CİNAYETLERİNİ VE AKP İKTİDARININ EMEKÇİLERE SALDIRISINI KINIYORUZ

3 Şubat 2011 tarihinde Ankara – OSTİM‘de meydana gelen iki ayrı patlamada toplam 17 işçi hayatını kaybetmiş, onlarca işçi de yaralanmıştır.  Yaşamını yitiren onyedi emekçiyi  saygıyla anıyor; yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte olup, değerlendirmelerimiz kamuoyuyla paylaşılacaktır.

OSTİM‘de; ilk bakışta işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin ve denetimin yeterli olmamasından kaynaklandığı izlenimi veren bu vahim kazalar yaşanırken, Ankara – Kızılay‘da  AKP iktidarının hak arayan emekçilere tahammülsüzlüğünü gösteren bir vahşet yaşanmıştır. İşçi ve emekçilerin sadece ve sadece demokratik hakları ve insanca yaşam hakkı için gösterdikleri demokratik tepkileri su, gaz ve sis bombalarıyla bastırılmıştır. Bu vahşet, AKP iktidarının işçi ve emekçilerin demokratik tepkilerine karşı tahammülsüzlüğünün ifadesidir. Bu vahşet, AKP iktidarının özlemini duyduğu ve adım adım gerçekleştirdiği “polis devleti”nin ifadesidir.

Bu gidiş ülkemizin karanlığa doğru gidişidir. Kazanılmış demokratik hakların yok edilme isteğidir. İşçi ve emekçi halk düşmanlığıdır. İktidarın, kendi temsil ettiği sermaye sınıfının taleplerini hayata geçirme politikasının kanıtıdır.

Türkiye‘nin en saygın emek-meslek örgütlerinin; milyonlarca işçiyi, kamu çalışanını, mimar ve mühendisi, doktoru temsil eden DİSK-KESK-TMMOB-TTB‘nin hem kendi üyelerinin, hem de bütün emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını savunmak, toplumsal ve demokratik taleplerini dile getirmek için düzenledikleri tamamen yasal ve meşru eylem, siyasi iktidarın güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanılarak engellenmiştir.

Baskı, şiddet ve cebire dayanan hiçbir yönetim tarihte ayakta kalmamıştır, bugün de kalmayacaktır. Demokrasiye tahammülsüzlüğün  Tunus‘taki, Mısır‘daki sonuçları bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Kurulan saltanatların polisiye baskılarla korunamayacağı açıktır.
Milyonları temsil eden emek ve meslek örgütleri temsilcilerinin  demokratik tepki ve taleplerini  dile getirmesini  engelleyen  zihniyeti  bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
4 Şubat 2011, Ankara