Maden MO: “İş Cinayetleri Devam Ediyor! Adana-Kozan Gökdere Barajı Faciası”
Spread the love

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR!
ADANA – KOZAN GÖKDERE BARAJI FACİASI

Gökçe Nehri üzerinde, Ergenuşağı Köyü yakınlarında bulunan Gökdere Köprü Barajı inşaatında 24 Şubat 2012 tarihinde mekanik tünel kapağının su basıncına dayanamayarak kopması sonucunda, 10 işçi sulara kapılmış ve şu an itibarıyla 3 kişinin cesedine ulaşılmış, diğer işçileri arama çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizde büyük oranda madencilik sektöründe yaşanan ve toplu ölümlere neden olan “kazalar“, son yıllarda Davutpaşa‘da, Ostim‘de ve şimdi de Adana‘da olduğu gibi farklı sektörlerde de sıkça yaşanmaya başlamıştır. Odamız, bir meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü olma sorumluluğu ile sadece madencilik sektöründe değil tüm çalışma alanlarında yaşanan, emekçilerin ölümüne neden olan bu “iş cinayetlerine” karşı taraf ve sorumluların bulunup cezalandırılmasının takipçisi olacaktır. İş cinayeti diyoruz çünkü Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) nun tanımına göre kaza; “önceden planlanmamış ve öngörülemeyen olaylardır”. Oysa bu facia ile birlikte, gerek madencilik ve gerekse diğer sektörlerde yaşanmış ve binlerce emekçinin hayatını kaybetmesine veya sakat kalmasına neden olmuş “iş kazaları” önceden öngörülebilir ve önlenebilir olaylardır. Gökdere Barajı Faciası sonrasında, hazırlanan ön rapor olayın bir kaza olmadığını bilimsel teknik verilerle ortaya koymuştur.

Daha önceki iş cinayetlerinde vurguladıklarımızı tekrar ediyoruz;

– Özelleştirmelerle birlikte, iş güvencesiz, sendikasız çalışma ortamlarını yaratan, ülkemizin doğal kaynaklarını peşkeş çeken neoliberal politikalar ve onun uygulayıcıları,

– Mühendislik bilim ve tekniğine uygun olarak iş yürütmeyen, aşırı kar hırsı ile işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak istemeyen işverenler,

– Denetim sorumluluklarını yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar,

bu facianın sorumlularıdır.

Hayatını kaybeden emekçilerin yakınlarına başsağlığı diliyor, gerçek sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

29 Şubat 2012, Ankara

Spread the love