Maden MO: “Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Alınmalıdır”

Hükümet, “bütçe açığını kapatmak” gerekçesiyle zam yapmaya devam etmektedir. Elektriğe yapılan % 9,5 zammın ardından doğalgaz fiyatlarına da zam yapılmıştır. BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına yüzde 12,28 ile yüzde 14,35 arasında, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına ise yüzde 13,7 ile yüzde 14,30 arasında değişen oranlarda zam yaptığını açıklamıştır. Bu zamların zincirleme olarak tüm mal ve hizmetlere yansıması sonucu enflasyon tırmanacak, ücretler sabit kaldığı için bölüşüm daha da bozulacaktır. Dolayısıyla bu zamlar, tüm emekçilerin yaşamını daha da zorlaştıracaktır. Çalışanlara yapılan yıllık yüzde 4‘lük ücret artışları dikkate alındığında adaletsizliğin boyutu daha net anlaşılmaktadır. Dış piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve dövizdeki artış gerekçesiyle yapılan bu zamlar nedense, dünyadaki petrol fiyatları ve döviz ucuzladığında fiyatlara aynı oranda indirim olarak yansımamaktadır. Zammın asıl nedeni, elektrik dağıtım bölgelerini satın alan şirketlerin maliyet artışları nedeniyle kar oranlarının düşmesidir. Bütün yük, emekçilere ve dar gelirlilere yüklenmekte, fatura onlara kesilmektedir.
 
Meslek Odaları; başta enerji alanında olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan neoliberal politikaların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığını, sanayileşmeyi engellediğini, gelir dağılımını bozduğunu, kamu kaynaklarının sömürgenlere aktarılmasının aracı olarak kullanıldığını defalarca dile getirmiştir. Kamu tekelinin yıkılarak yerine özel tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır bedeller ödeyeceği bilinmelidir.
Bugüne kadar yaşanan deneyimlerden ders alınarak, merkezi ve stratejik bir planlamayla geleceği kurgulayarak, ülkemizin özgün koşullarına uygun, yerli-yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını dayalı, ekonomi-sanayi-tarım-çevre-eğitim-ulusal güvenlik-ulaşım politikaları ile bütünleşik, insan odaklı enerji politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Elektrik, tüm halkın kullanmak zorunda olduğu bir değer, bir haktır. Bu nedenle ticari bir meta olarak değerlendirilmemeli ve piyasanın insafına bırakılmamalıdır. Halkın cebinden alınarak sermayeye aktarılan zamlar hemen geri alınmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

4 Ekim 2011, Ankara