Maden MO: 15-16 Haziran Direnişini Yaratanları Selamlıyoruz

Bundan 39 yıl önce sendikal hak ve özgürlüklerin budanması, DİSK‘in kapatılması için hazırlanan yasal düzenlemelere karşı işçi sınıfının gösterdiği direniş, Türkiye işçi sınıfı ve sınıf mücadelesi tarihi açısından “mücadele edilmeden hak alınamayacağını” gösteren önemli dönemeçlerden biridir.

15-16 Haziran, sendikalar yasasında yapılmak istenen değişikliklere karşı işçi sınıfının bu tarihsel eyleminin günüdür. 1960‘ ların başlarında yavaş yavaş gelişen işçi sınıfı mücadelesi, 1970‘ lere gelinirken, tüm toplumsal ve siyasal düzeni sarsacak boyutlara ulaşmıştır. Öğrenci gençliğin mücadelesinin yükselişiyle de birleşen işçi sınıfı eylemlerinin bu niteliği, 12 Mart darbesini gündeme getirmiştir.  En temel demokratik haklardan olan çalışma ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili eylemlere kan dökerek müdahale edilmiş; yüzlerce sendikacı 12 Mart ve 12 Eylül mahkemelerinde yargılanmıştır.

39 yıl sonra bugün Türkiye; pek çok alanda  hala çok olumsuz bir noktadadır. Madenler özelleştirilmiş, sektör yok olma noktasına getirilmiştir. İşsizlik ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliğinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. 4857 sayılı İş Yasası; esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştırmış, işçileri başka işverenlere kiralamayı ve taşeronlaştırmayı yasallaştırmış, sendikal haklar tırpanlanmıştır. Yaşanan krizin faturası yoksul halka ve çalışanlara ödettirilmekte, kıdem tazminatını budamak için hazırlıklar yapılmakta, İşsizlik Fonu‘nun sermayeye aktarılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Tüm bu sorunların çözümü; neoliberal uygulamaları reddetmekten ve emekten yana politikalar uygulamaktan geçmektedir. Maden Mühendisleri Odası, emek ve demokrasi mücadelesi veren işçi sınıfını ve 15-16 Haziran direnişini yaratanları bir kez daha selamlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu