Maden MO: 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun
Spread the love

Nazilerin Polonya‘yı işgal ederek ardında elli iki milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bırakan İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşını başlattığı, insanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü kabul edildi.

Savaşın sadece hedefindeki halkların varlığına, kültürüne, tarihine değil, aynı zamanda aydınlanma çağını geçmiş insanlığa da uygulanmış bir şiddet olduğunu aklımızdan çıkarmadan ve savaşın, çatışmaları çözmenin tek yolunun şiddet olduğu düşüncesini egemen kılarak gündelik yaşamımızda şiddetin meşrulaştırılmasına da hizmet ettiğini unutmadan; savaş ve sömürünün olmadığı, eşit, özgür, adil bir dünya ve Türkiye‘de yaşama özlemi için çaba harcamakla yükümlüyüz.

1 Eylül Dünya Barış Gününde;  çatışmalara son verilip, silahların susarak, Kürt Sorunu‘nun demokratik çözümü de dahil onurlu ve sürekli bir barışa her zamankinden daha fazla gereksinim duyulduğunun bilincindeyiz.

Demokratik, sosyal hukuk devleti niteliğine sahip, kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşayabileceğimiz, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, bağımsız, demokratik bir Türkiye istiyoruz.

Maden Mühendisleri Odası her zaman tüm dünya ve ülkemiz için barıştan yana olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU


Spread the love