Madde Madde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ne Yapmalı?

Yerel seçimler geride kaldı, Ankara’da AKP belediyeciliğinin yıllardır yarattığı tahribatı gidermek için detaylı ve uzun vadeli bir planlama yapılması gerekiyor. Ancak kenti bekleyen ve derhal atılması gereken adımları madde madde gündeme getirmek istedik.

Yerel yönetim seçimleri öncesi detaylı hazırladığımız Ankara yerel yönetim raporunda da dile getirdiğimiz acil, kısa vadede uygulanabilir ve Ankaralıların, kentin gündelik yaşamına hemen dahil edilebilir başlıkları sıraladık.

Hırsızlık ve talan ifşa edilmeli

 • Ankara’nın geleceği için ilk yapılması gereken, 24 yıllık AKP belediyeciliğinin Ankara kentine verdiği zararın, kamunun uğratıldığı zararın, usulsüzlüklerin, hırsızlıkların kamuoyuna açıklanması, tüm sorumlular hakkında suç duyurusu yapılması olacak.

 

Ulaşımda acil atılması gereken adımlar

Ankara ulaşımının en acil sorunları erişilebilirlik ve pahalılık. Ankara’da bir kişi tek yöne kullanacağı ulaşım aracı için ortalama 20 dakika bekliyor.

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım sistemi yeniden planlansın, Kızılay dışında oluşturulacak aktarma merkezleri ulaşım ağı yaygınlaştırılsın.
 • Yoğunluğu karşılayamadığı için peronlarda yığılmalara neden olan OSB – Törekent – Koru metro hattı sefer sayısı acilen arttırılsın. Tüm metro seferleri 24 saate çıkarılsın, ana ulaşım akslarında 24 saat hizmet veren toplu taşıma araçları sağlansın.
 • Tüm kentte EGO otobüslerinin sefer sayıları arttırılsın, yeni özel halk otobüsü hatlarının açılması durdurulsun, toplu taşıma özelleştirilmesin.
 • Kızılay ve Ulus bölgelerinde yaya önceliği sağlansın
 • Kentin her yerinde trafik lambalarının süresi yayaları öncelik alacak şekilde acilen düzenlensin.
 • Ankaray metro hattının Aşti – Söğütözü uzatması acilen açılsın
 • Güvenpark yayalaştırılsın.
 • Kentin belirli bölgelerinde bisiklet yolları çalışması başlatılsın
 • Kentin havaalanı ile bağını sağlayan raylı toplu taşıma sistemi için hazırlıklar başlatılsın.

Sağlıklı kent yaratılmalı

Kent altyapısında; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ölçüm tesisleri yapılıp kayıp kacakları önlemeye yönelik projeler geliştirilmelidir. Musluk suyu bilim insanları ve meslek insanları tarafından analiz edilsin, halkın sağlıklı su hakkı konusunda özellikle Melih Gökçek döneminde ortaya çıkan sorunlar aydınlatılsın.

 • Ankara ve çevresindeki sanayii tesislerinin çevre mevzuatına uyumlu çalışıp çalışmadığı hususunda çalışma başlatılsın ve mevzuata uymayan tesislere yaptırım uygulansın, kent içinde endüstriyel tesislere izin verilmesin.
 • Kızılırmak’tan musluk suyu alınmasına son verilsin.
 • Mogan ve Eymir Gölü’ndeki kirliliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılsın
 • Yapı yıkım faaliyetlerinde asbest denetimi acilen başlatılsın, tüm yıkım adımları denetime tabi olan bir sistem kurulsun

Yaşanabilir bir Ankara için ilk adımlar

 • AOÇ, Saraçoğlu Mahallesi, Mogan, Eymir bölgeleri acilen koruma altına alınsın. Tahrip edilen AOÇ için rehabilitasyon çalışmaları başlatılsın.
 • Eskişehir yolu üzerinde yapı yoğunluğunun artışı durdurulsun
 • Mamak bölgesinde TOKİ eliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm rantı durdurulsun.
 • Atıl hale getirilen, bakımsız bırakılan Güven Park ve çevresi gerçek statüsüne kavuşturulsun.
 • Parsel bazlı dönüşüm durdurulsun.

Kentin kimliğinin, sosyal kültürel mekânların geri kazanılması

 • 1995 Yılında değiştirilen 4250 yıllık ”Ankara’nın simgesi ” Hitit Güneşi yeniden ve derhal ABB’nin simgesi olsun
 • Melih Gökçek’in sildiği yok ettiği sokak ve cadde adları geri verilsin.
 • Gerici vakıf ve derneklere verilen tüm binalar derhal geri alınsın.
 • Şehir tiyatroları için sanatçılarla birlikte yeni bir dönem başlatılsın, tiyatro sahneleri sansürün, baskının olmadığı özgür, demokratik bir yapıya kavuşturulsun
 • Yıkılan, talan edilen gerek Cumhuriyet gerekse tarihi yapıların hesabı sorulsun, kullanım amaç ve rehabilitasyonu için çalışmalar başlatılsın.

Kent hakkı için olmazsa olmazlar

 • Ankaralıların taleplerinin dinlenmesi, kararların birlikte alınabilmesi için ilçelerde kent meclisleri kurma çalışmaları başlatılsın.
 • Ankara’nın ihtiyacı olan tüm planların denetlenebilir ve bilimsel olabilmesi için, akademisyenlerden, emek ve meslek örgütü temsilcilerinden, bilim insanlarından, kadın örgütü temsilcilerinden, hayvan hakları savunucularından oluşan bir kurulun kurulması için hazırlık yapılsın.

politeknik.org.tr