Kültürpark Platformu belediye kapısında: Özlem Şenyol Kocaer görevine iade edilsin
Spread the love

İzmirlilerin Kültürpark Platformu Bornova Belediyesi önünde sürgüne karşı çıktı, Özlem Şenyol Kocaer’in görevine iadesini istedi.

Kentine, parkına sahip çıkan İzmirlilerin Kültürpark Platformu mücadelesini sürdürüyor. Kültürpark Platformu bugün(11 Kasım) Kültürpark Projesi’ne karşı mesleki bilgilerini halk yararına kullandığı için görev yeri değiştirilen şehir plancısı Özlem Şenyol Kocaer için Bornova Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

izmirkulturpark

Kültürpark Projesi’yle ilgili çalışmalar yapan, projenin parkın ekosistemine zarar verdiğini ortaya koyan ve halk yararını savunan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer 26 Eylül’de görev yeri değişikliği ile imar biriminde çalışmaya başlamıştı.

Kent suçuna karşı çıkan şehir plancısına sürgün

İzmir’in AOÇ’si Kültürpark tehdit altında

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi’nin kentine, parkına sahip çıkan İzmir halkını yok sayan, meslek odalarının Kültürpark Projesiyle ilgili görüş ve önerilerine kulak tıkayan tavrını pekiştiren bu sürgüne Kültürpark PLatformu basın açıklamasında ‘Platform Kültürpark’a, diğer yanda da kentimizin ve yaşam alanlarımızın korunması için mücadele eden katkı koyan arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bornova Belediyesi’ne Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanımız’a dokunma diyoruz’ ifadeleriyle karşı çıktı.

Basın açıklamasına Özlem Şenyol Kocaer’in belediyedeki çalışma arkadaşları da destek verdi.

Kültürpartk Platformu basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer Görevine İade Edilsin! Yapılan Yanlıştan Dönülsün!

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in Kültürpark’ın geleceğine dair kritik önem taşıyan İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısından bir gün önce Bornova Belediyesi’de görev yaptığı birimin ani bir kararla değiştirilmesine KÜLTÜPARK PLATFORMU olarak Bornova Belediye binası önünde yaptığımız bu eylemle itiraz ediyoruz, BAŞKANIMIZA DOKUNMAYIN diyoruz.

Özlem Şenyol Kocaer Kültürpark Platformu bileşenlerinden TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen Kültürpark Revizyon Projesi gündemli toplantısını izleme ve hazırlanan raporu kurul üyelerine anlatma görevini üstlenmiş iki arkadaşımızdan birisiydir. Tam da bu toplantıdan bir gün önce gerçekleşen görev yeri değişikliği, toplantı’nın yapılacağı günün sabahı masasında olması talimatı, toplantı sırasında Belediye’ye sunduğu Oda görevlendirme yazısının kabul edilmediği ve görev yerine dönmesini bildiren telefonlar alması, gönderildiği birimde uzman kalmaması göze alınarak, uzmanlığıyla ilgisiz İmar Şubesi’ne atanması, oluşabilecek kamu zararı dikkate alınmadan elindeki işleri bitirmesi için dahi kendisine süre tanınmaması yapılan işlemin Özlem Şenyol Kocaer’in Koruma Kurulu Toplantısı’na katılmasını engellemek amaçlı dolayısıyla halkın demokratik yöntemlerle yürüttüğü, yaşadığı kentte önemli bir değer olan Kültürpark kent hakkı mücadelesine yönelik olduğu algısını pekiştirmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası kamu kurumu niteliğinde Anayasal bir kurumdur ve Meslek Odasi Baskanlari Oda faaliyetlerini yuruturken kamu gorevi ifa etmektedir. Oda adına görev alan kişilerin Anayasanın ve yasaların kendine verdikleri görevleri yerine getirdiği unutulmamalıdır. Bu nedenle uygulamayı kabul edilemez buluyor, Özlem Şenyol Kocaer’in atamasını anti demokratik bir uygulama olarak nitelendiriyoruz, Kocaer’in seçimle geldiği görevi gereği İzmir ve çevresine ilişkin birçok projede yer aldığı, kamu yararını gözeterek, bilim ve hukuğun ışığında, rant politikalarına karşı oluşturulan raporların hazırlanmasında yoğun emek verdiğine dikkat çekiyoruz. Konak Tünelleri, Göztepe Stadı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki yeraltı geçidi, İzmir Karşıyaka ve Konak Tramvay projeleri ve son olarak da İzmir Kültürpark gibi kamusal çalışmalarda İl Koordinasyon Kurulu raporlarının hazırlanmasında aktif olarak çalışan arkadaşımızın uzmanlığı olan görevine hemen iadesini, yapılan yanlıştan dönülmesini istiyoruz.

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ülkenin genelinde geleceğe dair endişelerimizin arttığı bu ortamda İzmir’de sosyal demokrat, çağdaş bir belediyecilik anlayışından beklemediğimiz bu yanlış uygulamadan vaz geçilmesi geleceğimiz açısından umutlarımızı bir nebze de yeşertecektir.

Bornova Belediyesini yapmış olduğu bu büyük yanlıştan, hemen dönmeye çağırıyoruz. KÜLTÜRPARK PLATFORMU bir yandan Kültürpark’a, diğer yanda da kentimizin ve yaşam alanlarımızın korunması için mücadele eden katkı koyan arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacaktır. BORNOVA BELEDİYESİ’ne Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanımız’a DOKUNMA diyoruz.

KÜLTÜRPARK PLATFORMU

#kültürparkplatformu

Bornova Belediyesi’nden açıklama

Bornova Belediyesi Başkanı Olgun Atilla basın açıklamasının ardından yazılı açıklama ile Özlem Şenyol Kocaer’in görev yeri değişikliğinin ihtiyaca göre yapıldığını iddia etti. Atilla yaptığı yazılı açıklamada ‘Çalışma arkadaşlarımız eğitim ve tecrübeleri doğrultusunda görevlendirilir. Tüm çalışma arkadaşlarımızın amacı ve görevi, yurttaşlarımıza en iyi hizmeti verecek peformansı göstermektir. Hepimizin Bornova Belediyesi’nde bulunma gerekçesi budur. Bu anlamda Özlem Şenyol Kocaer arkadaşımızın durumu da farklı değildir. Şehir plancısı olan arkadaşımız 2.5 yıl önce Harita Müdürlüğümüz uhdesinde çalışırken yeni kurulan Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde görevlendirilmiştir. Yeni görevi ise duyulan ihtiyaç nedeniyle İmar Müdürlüğümüz bünyesinde olmuştur.’ ifadelerine yer verse de Özlem Şenyol Kocaer’e iddia edilen ihtiyaçla ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bornova Belediyesi Kocaer’e görev yeri değişikliğini ani bir yazı ile bildirdi. Yazıda ise Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’nın açıklamasında belirttiği ‘duyulan ihtiyaç nedeni’ yer almıyor.

politeknik.org.tr

 


Spread the love