Krize karşı emeğini savunanlardan ortak açıklama: ‘Krizin bedelini ödemeyeceğiz’
Spread the love

Krize karşı emeğini, haklarını savunanlar ortak deklarasyon yaptı: “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun”

Enflasyon, işsizlik, zamlar, temel giderlerin katlanması, yoksullaşma dalgasıyla ülkede yaşayan herkesin yaşamını zora sokan ekonomik krize karşı emeğini savunanlar ortak açıklama yaptı. Bugün (26 Ekim) saat 12.30’da DİSK Genel Merkez Binası’nda çok sayıda sendika, meslek örgütü, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti imzasıyla gerçekleştirilen açıklamada “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebiyle omuz omuza verilecek bir ortak mücadele ilan edildi. Kurumlar adına açıklamayı DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Sorumlu ülke varlıklarını sermayeye, kendi çıkarına heba edenler

Açıklamada, yıllardır harfiyen uyguladığı neoliberal politikalarla sermayeye, cazip ülke yaratma adımları atan, özelleştirmelerle ülkeyi ithalata mahkum eden, ülke varlıklarını heba eden, kamusal hizmetleri, kentleri, doğayı, tarımsal üretimi yok eden AKP iktidarının krizin asıl sorumlusu olduğu bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada ‘Bizler biliyoruz ki işsizlik, zamlar, yoksulluk kader değildir ve toplumun emeğiyle geçinen çoğunluğunu koruyan, kamucu/halkçı politikalar hem mümkün hem de zorunludur. Ücretlerin artırılmasından toplu işten çıkarmaların yasaklanmasına, kamu hizmetlerine zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla işsizlik de yoksullaşma da önlenebilir.’ ifadeleriyle krize karşı atılması gereken adımlar sıralandı.

‘Meydan meydan, kent kent mücadele edeceğiz’

Ekonomik krizi yaratanların krizden kurutuluş olarak yüzde 99’a çıkardığı faturayı kabul etmediklerini belirten emekçiler, ülkenin dört bir yanında krizi yaratanlara ve krizin yaratacağı hak gasplarına karşı omuz omuza büyütülecek mücadele için çağrı yaptı.

Açıklamada ‘Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebiyle ortak bir mücadeleyi örgütleyeceğimizi, bu talep etrafında buluşabilecek herkesi, emeğin savunması için omuz omuza mücadeleye çağırdığımızı ilan ederiz.’ denildi.

Beyaz yakalılar da ortak sesin parçası
Krize karşı ortak mücadele deklarasyonuna beyaz yakalılar da katkı verdi. Politeknik, Toplumcu Mühendisler Mimarlar Meclisi, Kaç Bize Gel deklarasyon imzacıları arasında yer aldı.

politeknik.org.tr


Spread the love