KOÜ’de “Mühendislik ve Mimarlık Günleri” başlıyor

Kocaeli Üniversitesi TMMOB Öğrenci’nin düzenlediği “5. Mühendislik ve Mimarlık Günleri” 26 Mayıs’ta başlıyor.

Kocaeli Üniversitesi TMMOB Öğrenci’nin düzenlediği “5. Mühendislik ve Mimarlık Günleri” KOÜ Umuttepe ve Anıtpark yerleşkelerinde panellerle başlıyor. 26-27-28-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinlikte, mühendislik eğitiminden, kent mücadelesine, mizaha kadar bir çok konu tartışılacak. Mühendislik günlerinde panellerin yanı sıra belgesel gösterimleri ve teknik geziler yapılacak.

Etkinlik çerçevesinde, “Mühendisliğin Toplumdaki Yeri” paneliyle Haziran İsyanı, mühendislerin Haziran İsyanı’ndaki yeri, güvencesizlik konuşulacak. “Kent Mücadelesi ” panelinde neoliberal politikalarla saldırı altında olan doğa, su hakkı, barınma hakkı ve rant uğruna yok edilmeye çalışılan Kuzey Ormanları tartışılacak.

Toplumsal cinsiyetin mesleğimizdeki yansımasının anlatılacağı “Meslekte Cinsiyet Eşitsizliği” panelinde kadın mühendislerin iş yaşamında yaşadığı cinsiyet ayrımcılığı konuşulacak. Bologna sistemi, yetkin mühendislik ve eğitimdeki diğer sorunlar “Eğitim Forumu”nda yer alacak.

“İş Yaşamı ve Mobbing ” panelinde çalışma yaşamındaki haklar, mobbing başlıkları tartışılacak.

Soma’da yaşanan iş cinayetlerinin, taşeron çalışma sisteminin, iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramının hukuki, toplumsal açıdan inceleneceği “İSG ve iş cinayetleri” panelinde iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları konuşulacak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde ise mimarlık eğitimi, mimarın toplumsal konumu ve mesleki problemler, mimarlık ve iktidar ilişkileri, farklı mimarlık anlayışları tartışılacak, teknik paneller düzenlenecek.

Etkinliğin son gününde “Derin Çığlık” adlı belgesel gösterimi olacak ardından yönetmen ile söyleşi yapılacaktır.

kou-muhgunleri kou-muhgunleri2

 

politeknik.org.tr