KOÜ 4. Mühendislik ve Mimarlık Günleri Sona Erdi

Kocaeli Üniversitesi mühendislik ve mimarlık bölümleri öğrencilerinin düzenlediği KOÜ 4. Mühendislik ve Mimarlık Günleri sona erdi.
Kocaeli Üniversitesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mühendislik ve Mimarlık Günleri 7-8-9 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Etkinlik çerçevesinde yapılan panellerle üniversite eğitimi, mühendislik mesleği, kent yaşamı ve mühendislerin asgari ücreti konuları ele alındı.
 
KOÜ 4. Mühendislik ve Mimarlık Günleri kapsamında ilk gün “Eğitimdeki Dönüşüm” paneliyle başladı. Burak Ergene, Elif Güven ve Savaş Al’ın katıldığı panelde Bologna sürecinin üniversiteleri piyasalaştırması ve mühendislik-mimarlık eğitimindeki dönüşüm ele alındı. Panelde, Bologna sürecinin ve yeni YÖK yasasının neler getireceği, mühendislik-mimarlık eğitiminin nasıl olması gerektiği ve üniversite eğitiminin giderek niteliksizleştiği ifade edildi. 
  
 
“Mühendisin Toplumdaki Yeri ve Mühendislik Etiği” başlığıyla yapılan ikinci panele ise Prof. Dr. Veli Deniz ve Cemalettin Küçük katıldı. Panelde mühendislik etiği, mühendislik kavramı ve mühendisin toplumdaki yeri üzerinde duruldu. Panelin sonunda tüm mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin meslek örgütleri olan TMMOB’ye sahip çıkması gerektiğini vurgulandı.
 
 
Etkinliğin ikinci günü Kimya Mühendisliği bölümünde yapılan teknik panelle başladı. “Polimerik Yüzeylerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Uygulama Alanları” başlığıyla yapılan panele kimya mühendisliği bölümü öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekti. 
 
 
“Kent ve Kent Yaşamı” başlığıyla düzenlenen panele Metin Yeğin, Çiğdem Çidamlı, Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal ve Cihan Uzunçarşılı Baysal katıldı. Panelde, barınma hakkı, kent belleği ve kent hakkı konuları üzerinde duruldu. Panelde, neoliberal politakaların kent üzerine etkisi, kent mücadeleleri, kentsel kamusal alanların yok oluşu ele alındı. Panelin devamında çevre, sağlık, barınma, eğitim haklarının kent hakkından ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı. 
 
 
KOÜ 4. Mühendislik ve Mimarlık Günleri’nin son gününde “Asgari Ücret Mücadelesinde Mühendisler” paneli yapıldı. Panele, Pınar Hocaoğulları konuşmacı olarak katıldı. Mühendislerin güvencesiz çalışma koşulları ve ücretli mühendislerin mücadelesine değinen Hocaoğulları, TMMOB ile SGK arasında yapılan mühendis asgari ücreti protokolü hakkında bilgi verdi. Mühendis asgari ücreti kavramının ücretli mühendislerin mücadelesiyle büyüyeceğini vurguladı. 
 
 
 
politeknik.org.tr