Kocaeli’de “Mühendislik ve Barınma Hakkı” Toplantısı Gerçekleşti

Kocaeli Politeknik-Genç “Mühendisler ve Mimarlar toplanıyor, mesleklerini tartışıyor” toplantı dizisinin ikinci kısmı olan “Mühendislik ve barınma hakkı” toplantısını gerçekleştirdi.

 

 

Kocaeli Politeknik-Genç her hafta farklı bir konuyu ele aldığı toplantı dizisinde 1 Nisan günü barınma hakkı konusunu tartıştı.

Öncelikli olarak kentsel dönüşüm kavramı ve dünyadaki uygulamalarıyla ilgili aktarımda bulunuldu. Londra’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm örneklerinde tüm süreçlere halkın dahil olduğundan karar aşamasında da dönüşümün nasıl yapılacağına da halkla birlikte karar verildiğine değinildi.

5366 sayılı kanun kapsamındaki Tarlabaşı, Sulukule projelerinden bahsedildi.  6306 sayılı Afet yasası, yasanın getirdikleri ve yasanın tartışmalı maddeleri üzerinde duruldu.

Toplantının devamında “Riskli yapı” ve “riskli alan” kavramları üzerinden tartışma yürütüldü. Kocaeli’deki dönüşüm sürecinden, hangi alanların dönüşüm alanı ilan edildiğinden ve uygulamaların nasıl yapıldığından bahsedildi.

Barınma hakkı kavramı ayrıntılı  olarak tartışıldıktan sonra kentsel dönüşümün sosyolojik etkileri üzerinde duruldu.

Toplantının son bölümünde mühendislerin ve mimarların barınma hakkı mücadelesindeki yeri konuşuldu.

Kocaeli Politeknik-Genç’in başlattığı toplantı dizisinde önümüzdeki toplantı “Mühendislik ve su hakkı”  başlığıyla gerçekleştirilecek.

Politeknik-Genç / Kocaeli