Kocaeli’de Hukuk Seminerleri Devam Ediyor

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu’nun düzenlediği Hukuk Seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

Kocaeli’de “İş Kazalarında Mühendislerin ve İSG Uzmanlarının Hukuki Sorumlulukları” adlı seminer dün (5 Ocak 2013) gerçekleştirildi. Av. Murat Özveri ve İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde ilk sözü Bedri Tekin aldı.

Tekin, iş kazalarının, genel anlamda %80lere varan oranda davranış bozukluğundan kaynaklandığını söyledi. İş kazalarından mühendislerin ve iş güvenliği uzmanlarının sorumlu tutulduğuna dikkat çeken Tekin, bilirkişilerin ise mahkemelerde asli kusuru meslektaşlarına çıkardığını ve çoğu zaman işverenlere dokunulmadığını vurguladı.

İş kazalarında doğrudan işçilerin sorumlu tutulamayacağını söyleyen Tekin, Türkiye’de geçmişten süregelen çalışma alışkanlığını giderememenin sıkıntısının yaşandığını, bunu önleyecek kişilerin iş psikologları olduğunu ancak işverenlerin bunu önemsemediğini anlattı.

Bedri tekin’den sonra söz alan Murat Özveri ise; 4857 sayılı İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6331 sayılı İSG Kanunu’ndan alıntılar yaparak mühendislerin karşılaşacağı sorunlara ve yasal süreçlere değindi.

Mühendislerin, İş Kanunu’nda yer alan ”işçi” tanımını sahiplenmesi gerektiğini belirten Özveri; mühendislerin çoğunluğunun ücretli çalıştığını ve işverene bağımlı olduğundan dolayı mühendisliğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getiremediğini belirtti.

Bu tür durumların bireysel çabayla aşılamayacağını ve mevcut yasaların güvencesizliği artıracağını ifade eden Özveri; günümüzde tıpkı mühendisler gibi doktorların, avukatların, asistanların ve tüm çalışan kesimlerin güvencesizlik kıskacı altına girdiğini ve örgütlü mücadele verilmediği sürece bu kıskacın daha da daralarak can yakmaya devam edeceğini vurguladı.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sonra sona erdi.


politeknik.org.tr