Kocaeli, Bolu ve Bursa’da Mühendislik Öğrencileri Sorunlarını Tartıştı

Politeknik-Genç’in düzenlediği “Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Tartışıyor” buluşmaları 16-17-18 Nisan’da Kocaeli, Bolu ve Bursa’daydı.

Sırasıyla üç ilde de Politeknik çalışması hakkında mühendislik ve mimarlık öğrencilerine bilgi verilirken, belirlenen sorunlar ve çözüm önerilerini üzerine sohbet edildi. Odalara bağlı öğrenci komisyonlarının örgütlenmesine dair pratik önermeler çıkartılmaya çalışıldı.

Üç toplatıda ön plana çıkanlar şöyle:

– Kocaeli toplantısı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde, Bolu toplantısı Eğitim-Sen şubesinde, Bursa toplantısı ise Petrol-İş sendikasında yapıldı.

– Her üç ilde de üretim süreçlerinde mühendisliğin değişen konumu, sınıfsal açıdan mühendisliğin bulunduğu nokta ve mühendislik eğitiminin geldiği/getirildiği yer konusunda konuşuldu.

– Kocaeli ve Bolu’da çevre mühendisleri öğrencilerinin “Çevre Denetim Yönetmeliği”ne dair ortak bir mücadeleyi nasıl vermesi gerektiği üzerine tartışmalar yürüdü.

– Bursa’daki toplantıda teknoloji fakültelerinin açılması ve buna bağlı olarak mühendisliğin yapısında gerçekleştirilen dönüşümün ortaya çıkardığı sorunlar masaya yatırıldı.

– Bolu’da mühendislik bölümlerinin yeni açılması sebebiyle öğrenim sırasındaki teknik eksikliklerin varlığı ve bunların giderilmesi için öğrencilerin ne yapabileceği tartışıldı.

– Kocaeli ve Bursa’da özellikle mühendislik kulüpleri tarafından örgütlenen kariyer günleri etkinliklerinden duyulan rahatsızlık ve bu kulüplerin öğrencilerin arasında popüler olmasının örgütlenmede yol açtığı sorunlar dile getirildi. Buna dair yapılan ve yapılabilecek alternatif etkinlikler tartışıldı.

– Yetkin, yetkili, uzman mühendislik gibi mühendislik alanını düzenleme amacı güderken toplantıya katılan birkaç sene sonranın mühendisleri ve mimarlarını doğrudan etkileyebilecek uygulamalar bunlara karşı ne yapılması gerektiği üzerine tartışıldı.

– Her üç ilde de toplantıların düzenli bir halde devam etmesi gerektiği üzerine fikir birliğine varıldı.

politeknik.org.tr