KMO: “Gümüşköy’de Çöken Ülkemizin Çevre Politikalarıdır”

Kütahya‘da ETİ Gümüş A.Ş‘ye ait gümüş madenin atık barajının setlerinden biri çökmesi, bölgeyi çevre felaketiyle karşı karşıya getirmiştir. Yaşanan olay, yaşam alanlarının kontrolsüz biçimde sermayenin işletme alanı haline getirilmesinin, kar uğruna canlı yaşamının tehlikeye atılmasının en çarpıcı örneğidir. 
Kısa bir süre önce Macaristan’da, şimdide Kütahya Gümüşköy‘de yaşanan benzer atık depolama tesislerinin çökmesi olayı dünyada, ülkemizde ilk değildir, böyle giderse son da olmayacaktır. Bilindiği üzere, Bergama-Ovacık Altın Madeni işletmesinde bu atık depolama tesisinden iki tane bulunmaktadır. Ovacık Köyü ile bitişik olan, siyanürlü, ağır metal bulaşıklı atıkların depolandığı havuzlar, Bakırçay Ovası‘nı ve bölgeyi tehdit etmektedir. Kamu yararına olmadığına ilişkin verilen onlarca yargı kararına rağmen, Ovacık Altın Madeni çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca prosesinde siyanür kullanılan Uşak-Kışladağ Altın Madeni, hazırlıkları hızla sürdürülen İzmir‘in su havzasını tehdit eden Efemçukuru Altın Madeni Karşıyaka’nın tepesine kurulmaya çalışılan Altıntepe Altın Madeni benzer riski taşıyan işletmelerdir. 
Doğal kaynaklardan yararlanmada, doğanın ve yaşam alanlarının korunması ve kamu yararı gözetilmesi zorunludur. Önceki hükümetler gibi AKP Hükümeti’nin uyguladığı çevre politikaları da sağlıklı çevrede yaşama hakkını ve canlı yaşamını tehdit altında bırakmaktadır. Bunun yanı sıra yeraltı varlıkları yağmalanmaktadır. Doğayı tahrip etmeden, doğal varlıkları ve kaynakları bütünüyle tüketmeden, doğanın kendini yenileyebilmesini gözeten, insanın ve diğer bütün canlıların yaşamını merkeze alan ekonomik büyüme esas alınmalıdır. Çevre sağlığı ve canlı yaşamı için riskler yaratan, bunun yanı sıra yeraltı varlıklarının yağmalanmasına yol açan madencilik politikalarından vazgeçilmelidir. 
Gümüşköy‘de çöken yıllarca ülkemizde uygulanan çevre politikalarıdır. Başta Çevre Bakanı olmak üzere hükümetin siyasi sorumluluğu vardır. Hiçbir önlem almayan işletmenin yetkilileri ile onları denetlemeyen Kütahya Çevre İl Müdürü ile diğer kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu vardır. Kütahya Cumhuriyet Savcılığınca sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu ve Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevrenin kasten kirletilmesi ve görevi ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatmalıdır.
 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu