KMO: “Biyomühendisler İstihdam Yaratacak Yasal Düzenlemeler İstiyor”

Her yenilik beraberinde çözülmesi gereken çok sayıda problem getirir. Bu problemlerin çözümü, yoğun çaba harcanmasını ve örgütlü bir çalışmayı gerektirir. Ülkemizdeki yasal alt yapısı henüz oturtulmamış biyoteknoloji sektörünün çalışanları olan biyomühendisler, meslek ve meslektaş sorunlarının çözümü için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin 23 meslek odasından biri olan Odamız bünyesinde örgütlenmeye devam etmektedir.
Toplumların yaşam kalitesini yükseltmek için matematik, fizik ve kimyanın temel prensiplerini kullanarak çeşitli sistemlerin geliştirilmesi ve geliştirilen sistemlerin toplumun hizmetine sunulmasına kısaca mühendislik denilmektedir. Mühendislik tanımından hareketle biyomühendislik, canlı sistemlere yönelik çalışmalarda matematik, fizik ve kimyanın yanı sıra biyolojinin temel prensiplerinin de kullanıldığı çok disiplinli bir bilim dalıdır. Biyomühendislik çatısı altında Biyoproses Mühendisliği, Genetik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alt dalları yer almaktadır.
 
Biyomühendislerin sağlık, endüstriyel ve çevre sektörleri olmak üzere 3 temel grupta toplanabilecek geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. İnsan ve hayvan sağlığı amaçlı aşıların, antibiyotiklerin, vitaminlerin, hormonların fermentasyonla üretimi, bitkilerden hücre kültürü yöntemleriyle ilaç aktif maddeleri üretimi, endüstride kullanılan asetik, sitrik, laktik, glutamik gibi organik asitlerin, etanol, butanol ve aseton gibi çözgenlerin fermentasyonla üretimi, sentetik proteinler ve hücre sistemleri kullanılarak çeşitli testler için deney hayvanı yerine veya tedavide kullanılmak üzere karaciğer ve pankreas gibi yapay organların ve implantların geliştirilmesi, fermentasyonla yoğurt, sirke, turşu, ekmek mayası, bira ve şarap üretimi, protein açlığına karşı fermentasyonla yüksek protein içerikli tek hücre proteini veya alg (yosun) üretilmesi, alglerin karbondioksit emisyonlarının azaltılması amaçlı kullanımının geliştirilmesi, doğada biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj malzemelerinin üretilmesi, organik ve ekolojik tarım amaçlı doğal biyolojik savaş ajanları üretimi, havadaki azotu gübre amaçlı toprağa çekebilen mikroorganizmaların üretimi, toprağın ve suyun petrol ürünleri ve yağlar gibi çevre açısından zararlı kimyasallar ile kirlenmesi durumunda kullanılacak yöntemlerin geliştirilmesi, tarımsal/hayvansal atıklardan biyogaz, etanol ve hidrojen eldesi ile enerji üretimi amaçlı kullanılması biyomühendislerin çalışma alanlarına sadece birkaç örnektir.
 
Ülkemizde biyomühendislik lisans eğitimi veren ilk bölüm 2000 yılında Ege Üniversitesi’nde kurulmuştur. Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, 2004 yılında ilk mezunlarını vermiş ve ülkemizin ilk biyomühendislerini topluma kazandırmıştır. Takip eden yıllarda, değişik bölüm isimlerine sahip, ancak biyomühendislik çatısı altında toplanabilecek lisans eğitimi veren üniversite sayısında ve kontenjanlarında hızlı bir artış görülmüştür. 2000 yılında biyomühendislik lisans eğitimi veren üniversite sayısı sadece 1 ve toplam kontenjan sadece 30 olmasına karşın, 2010 yılında biyomühendislik çatısı altındaki lisans eğitimi veren üniversite sayısı 19’a, toplam kontenjan ise 1033’e yükselmiştir.
  
Geçtiğimiz 10 yıla ve biyomühendislik eğitimi veren üniversite ve kontenjanlarındaki hızlı artışa rağmen, biyomühendis istihdamı yaratacak yasal düzenlemeler konusunda neredeyse hiçbir çalışma yapılmamıştır. Biyomühendislerin meslek alanlarını ilgilendiren birçok Bakanlık mevzuatının istihdam edilebilecek personel niteliklerinin tanımlandığı maddelerinde, meslek dalı olarak “Biyomühendislik”e yer verilmemiştir. Bu nedenle biyomühendisler, aldıkları çok disiplinli eğitim sayesinde rahatlıkla çalışabilecekleri birçok meslek alanında çalışma şansı bulamamış ve hak kaybına uğramışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli tarihlerde Bakanlıklara resmi yazılar yazılmış, ancak henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır.
 
12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Milletvekili seçimleri sonrasında TBMM’de bizleri temsil edecek olan Sayın Milletvekili adaylarımızdan biyomühendisler adına talebimiz, meslek alanlarımızı ilgilendiren yasal düzenlemelerde, her geçen yıl daha fazla sayıda mezun veren biyomühendislik mesleğinin dikkate alınması ve biyomühendislerin istihdamını yaratacak şekilde mevzuatların düzenlenmesidir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
 
TMMOB

Kimya Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu