EMO ve ÇMO İstanbul Şubeleri Karabiga’da Halk Toplantısı Düzenledi

Çanakkale İli, Karabiga İlçesi sınırları içersinde Alarko Enerji Üretim A.Ş.’nin, 1/3’ ü SİT alanı, 2/3’ü mücavir alan üzerinde Termik Santral kurmak üzere çalışmalar yürüttüğü, yüklenici firma Cengiz Enerji A.Ş.nin, 07.02.2011 tarihinde ÇED raporuna yönelik halkı ikna toplantısı yapmayı planladığı, yöre halkının ise tedirgin ve tepkili olduğu, konu ile ilgili destek bekledikleri bilgisi üzerine 06.02.2011 Pazar günü Şubemiz Y.K. Başkanı Semra Ocak, Y.K. Sekreter Üye Emine Girgin, EMO İstanbul Şube Y.K. Baş.Yar. Uğur Ateş Koç, Y.K.Yazmanı Nevzat Çeltek yöreye giderek halkı ön bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda ÇMO İstanbul Şubesi Sekreteri Emine Girgin Termik Santrallerin bacalarından salınan atık gazlar ve partüküllerin yarattığı hava kiriliği ve insan sağlığına etkilerini, soğutma sularının deşarj edilmesi ilehem suyun kirlenişini hem de  sucul sistemde oluşan sıcaklık farklarının sucul canlılara etkilerini  açıkladı.

EMO İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Ateş Koç ise enerji politikalarına genel bir bakışın ardından Karabiga’da kurulmak istenilen Termik Santralin teknik özelliklerini ve Termik santral için EPDK’ya lisan başvurusu yapan Cengiz Elektrik’ in faaliyetleri konusunda açıklamalar yaptı.

Sakarya Karasu’da termik santrale karşı, Doğu karadenizin pekçok yerinde HES’lere karşı yürütülen mücadelede halkın şirketlerin düzenledikleri ÇED Halk Bilgilendirme toplantılarını protesto ederek bu toplantıları yaptırmadığını ve toplantı yapılamamıştır tutanağı tutturduklarını belirterek Karabiga’da firmanın yarın (07.02.2011) düzenlemek istediği ÇED Halk Bilgilendirme Toplantısını yaptırmama ve toplantı yapılamamıştır tutanağının alınmasının önemini belirtti.

Karabiga Belde Başkanı Muzaffer Karataş da tüm Karabigalılara bu toplantıyı yaptırmama çağrısını yeniledi.

politeknik.org.tr