Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı Yapıldı

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlardan birisi olan TMMOB Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı 21-22 Kasım 2009 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapıldı.

Farklı bölgelerden gelen 300’ü aşkın kadın mühendis, mimar ve şehir plancının kayıt yaptırdığı Kurultay boyunca salonda bulunan 100-150 kişi ile aktif katılım sağlandı.

Kurultay açılışında sırası ile Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Başak Koç, TMMOB Yönetim Kurulu(YK) Üyesi Gülay Odabaş, Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) İstanbul Şubesi YK üyesi Pınar Hocaoğulları ve TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından divan oluşturuldu.

EMO İstanbul Şubesi’nin sekreteryasını sürdürdüğü Kurultay hazırlık çalışmaları boyunca Marmara, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Doğu bölgesi olmak üzere toplam 6 yerel çalıştay yapıldı. Yerel çalıştaylarda oluşturulan karar önerileri Kurultay günü katılımcılara dağıtıldı. Yerel çalışmalardan gelen karar önerileriyle birlikte Kurultay günleri sunulan karar önergeleri tartışmaya açıldı. Tartışmalardan sonra oylamaya geçildi ve salt çoğunluğu (%51) sağlayan öneriler kurultay kararına dönüştü.

Çalışma yaşamında kadınları kısıtlayıcı toplumsal rollerin, eşitlikçi bir biçimde yeniden düzenlenmesiyle ilgili sunulan karar önerileri arasında yer alan doğum ve emzirme izinlerinin uzatılması, doğum izninin yalnızca kadının değil aynı zamanda erkeğin de faydalanmasını sağlayacak ebeveyn izni haline dönüştürülmesi, kreşlerin işyeri ve bölgesel bazlı açılması, kreş açılması için ön şart olan işyerinde çalışan kadın sayısı yerine çalışan toplam kişi sayısı şartının aranması ve TMMOB’nin bu mücadelelerde aktif rol alması yüksek sayıda kabul oylarıyla Kurultay kararlarına dönüştü.

TMMOB’de kadın temsiliyetini arttırmaya dönük karar önerileri de birçok mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınının oylarıyla karara dönüştü. Bu kararlar arasında yer alan TMMOB, bağlı oda ve şube yönetim kurulları ile diğer organlarda en az %35 kadın kotası önerisi karara dönüştükten sonra büyük bir alkışla kutlandı.

Kurultay boyunca doğu bölgesinden gelen kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının bölgede yaşanan savaşa dikkat çeken ve bu savaşın yıkıcı sonuçlarının giderilmesine dönük talepler içeren karar önerileriyle ilgili uzun tartışmalar yaşandı.

Kadınların bulundukları alanlarda beceri gerektirmeyen rutin işlerde görevlendirilmeleri, inisiyatif alıcı roller üstlenememeleri, yönetim kademelerinde yer almayışları gibi gerçeklikler, TMMOB tarihinde ilk defa gerçekleştirilen Kadın Kurultayı’nın yönetimi boyunca çeşitli kargaşa halleri ile açığa çıkmış olsa da TMMOB’de kadın politikasını oluşturmak ve cinsler arası toplumsal eşitliği sağlamaya dönük mücadele için önemli bir adım atılmış oldu.

politeknik.org.tr