JMO Seçim Sürecine Altın’cı Filo Gölgesi

Jeoloji Mühendisleri Odası’nda bu hafta sonu Merkez delege seçimleri yapılacak.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nda Ankara, Bartın, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Kayseri, Iğdır, Ağrı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Zonguldak illerini kapsayan ‘Ankara Seçim Bölgesi‘nde Genel merkez genel Kurulu için delege seçimi yapılacak. Bu seçim bölgesinde belirlenecek delegeler toplam delegasyonun yaklaşık 1/3’ünü oluşturduğu için Oda seçimleri için kritik önem taşıyor.

Seçimlerde 3 liste yarışacak: Kurulduğundan bugüne kadar Oda’nın ilerici-demokrat üyelerini bünyesinde barındıran Demokratik Katılım Platformu, MHP çizgisindeki Jeolojik Katılım Platformu ile AKP çizgisindeki Yer Bilimleri Grubu ittifakı ve son olarak da Koza, Tüprag ve El Dorada gibi altın madenciliği şirketlerinin desteklediği Jeolojik Değişim Platformu.

Son şube genel kurulları döneminde ilerici-demokrat Jeoloji Mühendisleri için pek de içaçıcı olmayan gelişmeler yaşandı. Örneğin Antalya Şube’de genel merkeze muhalif bir liste yönetime gelirken, Odanın en büyük şubesi olan istanbul Şubesi’nde ise yönetim ve delegasyon 4 oyla kaybedildi.

Bu gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde Ankara Seçim Bölgesindeki delegasyon seçimleri kritik bir önem taşıyor. Ancak bu seçimleri diğer TMMOB birimlerinden ayıran bir özellik var. O da bünyesinde çalıştırdığı çok sayıda Jeoloji Mühendisleri ile Oda Kurullarında belirleyici olmaya çalışan sermaye gruplarının doğrudan seçim sürecine müdahil olmaları. Süreci yakından takip eden bu grubun onbinlerce YTL’yi bulan seçim bütçeleri ile ciddi bir hazırlık yaptığını belirtiyorlar.

politeknik.org.tr olarak Jeoloji Mühendisleri odası’ndaki ilerici-demokrat mühendislerin sermaye egemenliğine, gericiliğe ve faşizme karşı mücadelelerini destekliyoruz. Kurulduğundan bu güne “bilimi ve tekniği emekçi halkın hizmetine sunma” mücadelesi veren Oda’nın bu geleneğini Oda Genel Kurulundan sonra da koruyacağına inanıyoruz.

politeknik.org.tr