JFMO İstanbul Şube Değişim Grubu Seçim Değerlendirmesi

20-21 Mart 2010 tarihleri arasında yapılan Jeofizik Mühendisleri İstanbul Şubesi genel kurul ve seçimlerinde, devrimci demokrat jeofizik mühendisleri olan bizler, değişim grubu olarak yönetime aday olduk. Jeofizik mühendisleri Odası ilk kez merkezinde devrimci demokratların bulunduğu bir grubun adaylığına tanık oldu. ” Ne Totaliter Yönetim, Ne Paranın Saltanatı, Ne de Din Tüccarlığı! ” sloganıyla çıktığımız yolculuğumuzda “Emekten, Halktan ve Bilimden Yana Bir Oda” yönetimi için aday olduğumuzu her defasında vurguladık. Değişim iddiası ile açıkladığımız adaylığımızın temelinde gençlerin odamızda daha etkin olarak çalışmasını sağlamak ve TMMOB örgütlülüğünü daha işlevsel hale getirmek vardı.

3 grubun aday olduğu seçimde, listelerden biri sağcı ve AKP’li ittifakını içeriyordu. Diğer grup ise eski yönetimden’den oluşmaktaydı. Uzun süredir şube yönetiminde bulunan yöneticilerimizin ülke sorunlarından uzak durması TMMOB örgütünde pasif durması seçime katılma kararımızı almamızda ki en önemli faktörlerdi.

Devrimci-demokrat duruşumuzdan ödün vermeden yaptığımız seçim çalışmamız sonucu başarıya ulaşamasak da bir sonraki dönem için deneyim kazandık. Şube yönetimimiz maalesef ki bir dönem daha, geçen dönem yönetimde bulunan grubun yönetiminde kalacaktır. Görünen odur ki seçim çalışmasını kişisel polemiklere dönüştüren, sığ yaklaşımlar sergileyen, TMMOB içinde egemen olan statükocu anlayışın temsilcileri olan bir ekip, bir dönem daha odamızı politikasızlıkla yüz yüze bırakacaktır.

Türkiye’de 80’lerden bu yana izlenen neoliberal politikalar, son dönemde daha da derinleşmiş, özellikle emek alanında yarattığı tahribat ile kendisini göstermiştir. Değişim grubu olarak neoliberal politikalara karşı olduğumuzu, şube yönetiminde bir değişim sürecinin başlaması gerektiğini, şubede dinamizmi sağlayacak olan gençlerin daha aktif rol almaları gerektiğini, TMMOB’de yaşanan dönüşüm sürecinde aktif rol almamız gerektiğini savunuyor ve sonraki dönemde daha örgütlü bir çalışma ile oda yönetimini alacağımızı ilan ediyoruz.

Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Değişim Grubu

Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Seçim Sonuçları

Çağdaş Demokrat Jeofizik Mühendisleri (Oğuz Gündoğdu ile başlayan Turuncu Liste): 84-70 oy
Değişim Grubu (Savaş Karabulut ile başlayan Mavi Liste): 40-29 oy
Demokratik Platform (Şerif Barış ile başlayan Beyaz Liste): 61-48 oy

Not: 1400 civarı üyesi olan JFMO İstanbul Şubesinde aidat borcu olmayan 255 kişi şube genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkına sahipti.