Jeoloji Mühendisleri Odası:”12 Eylülcüler Hesap Verecek”

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 29 yıl geçti. 12 Eylül rejimi altında ülkenin tarihsel geçmişi belleklerden silinmiş bir toplum yaratılması  istenmişti. Önce baskı, işkence, hapislikle bir dönem yok edilmeye çalışılmış, polis devleti anlayışı kurumsal olarak geliştirilip, baskı ve zor üzerine kurulu düzen yeniden inşa edilmişti. Toplumun bu sürece uygun kurulması/kurgulanması gerekiyordu. Adım adım gerekenler yapıldı. Bugün, 12 Eylülcülerin istedikleri hafızasını yitirmiş bir toplumun içinde yaşıyoruz. 12 Eylülü, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte toplumsal hafızaya katabilmek, gelecek günlerin daha aydınlık olmasını sağlamada önemlidir.

Kürt açılımı-demokratik açılım olarak tartışılmaya çalışılan toplumsal, kültürel, siyasal alandaki açmazların üstesinden gelebilmek, 12 Eylül rejimininden kurtulmaktan geçecektir. Bunun için 12 Eylül sürecini iyi anlatmak, kavratmak, unutturmamak zorundayız. 12 Eylülle hesaplaşma yapmadan/yapılamadan ülkenin demokratikleşmesi yönünde atılacak adımlar boşluğa atılmış adımlar olarak kalacaktır. Bu ndenle özgür, demokratik, aydınlık bir Türkiye için;

12 Eylülcüler yaptıklarının hesabını yargı önünde vermelidir.

12 Eylül anayasası  kaldırılmalı, özgürlükcü bir anayasa yapılmalıdır.

Jeoloji Mühendisleri Odası 12 Eylülcülerin hesap vermesi için üzerine düşenleri yapacaktır.

12 EYLÜL 1980‘İ  UNUTMA!  UNUTTURMA!

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ.
 

JEOLOJİ  MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU