İzmirlilerden AKP’li Sancak’ın projesine itiraz: Basmane Çukuru’nda kent suçuna göz yummayacağız

Kültürpark Platformu, İzmir’de Basmane Çukuru’na AKP’li Sancak’ın yapmayı planladığı kent suçu projeye karşı eylem yaptı: “İzmir’de kent suçu işleniyor, bu suça göz yummayacağız”

İzmir’lilerin Kültürpark ve hemen yanında bulunan Basmane Çukuru hakkındaki mücadelesi devam ediyor. Kent savunucuları, geçmişte Kültürpark arazisi içinde bulunan ve kamu arazisiyken çeşitli ihele süreçlerinin ardından son olarak AKP’li Mesut Sancak’ın aldığı Basmane Çukuru’na yapılmak istenen kent şucu projeye karşı eylem yaptı. Kültürpark Platformu’nun çağrısıyla bugün (29 Kasım) Kültürpark 9 Eylül girişinde yapılan basın açıklamasında, Kültürpark’ın Revizyon Projesi ile aynı dönemde ortaya çıkan projenin imar rantı ile bölgeyi baskılayacağı, kentin tarihi silüetini bozacağı belirtildi.

“Kültürpark, Sancak’ın özel bahçesi yapılmak isteniyor”
Eylemde basın açıklamasını Şehir Plancıları Odası Yöneyim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer okudu. Kocaer, Kültürpark’ın hemen ilişinde yükseltilmek istenen projenin Kültürpark’a özel bahçe muamelesi yapacağını belirtti. Kocaer “Kültürpark Platformu olarak kamuoyu ile paylaştığımız itirazlarımıza ilişkin herhangi bir geri dönüş olmamışken, Kültürpark’ın hemen yanı başında yükselecek bu yapı ve Kültürpark Projesi’ni birlikte düşündüğümüzde Kongre Merkezi’nin altına getirilmek istenen otopark ve yol bağlantıları ile kentin en önemli yeşil alanı Folkart’ın özel bahçesi haline getirilmektedir. Diğer taraftan yapının yapılacağı imar adasının bir cephesi İzmir kentleşme tarihi açısından Cumhuriyet, Lozan, Montrö meydanları ile aynı nitelikte öneme sahip olan 9 Eylül Meydanı’na bakmaktadır. Meydan’ın siluetinin bozulacağı ve Meydan’da bulunan Basmane Garı gibi önemli tarihi değere sahip yapılar üzerinde de ezici bir baskı unsuru oluşturacağı da düşünüldüğünde İzmir’in önemli tarihi miraslarının geleceği açısından kentliler olarak endişelerimiz git gide artmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi talanın tarafında
Kent suçu proje hayata geçerse yüzde 30’u İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. İzmir kentinin merkezinde yapı yoğunluğunu artıran ve bulunduğu ulaşım aksında kentin kaldıramayacağı yoğunluğa neden olacak projeyi İzmir Büyüşehir Belediyesi onaylıyor. Basın açıklamasında bu konuya da değinen Kocaer, “Başta bu kent suçunun ilgili idare tarafından bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bir holdingin AVM-iş merkezi-rezidans kompleksine, hem de meşruluğu tartışmalı, kentsel altyapı ve siluete vereceği zararları bariz olan böyle bir altyapıya taşıyacaklar. Belediye’ye ‘Bu kararını içinize sindirebiliyor musunuz’ diye sormak istiyoruz” dedi.

“İzmir’de kent suçu işleniyor, bu suça göz yummayacağız”
Projeye karşı mücadele edeceklerini belirten Kültürpark Platformu basın açıklaması şu ifadelerle tamamladı:
“Kent bütünündeki dengeleri etkileyecek plan ve proje kararlarının bütüncül olmasının önemli bir gereklilik olduğu da göz önünde bulundurularak; büyük inşaat yoğunluğuna sahip, bölgenin dokusuna aykırı proje gerçekleşirse hem Kültürpark’ta hem de tarihi dokuda yaratacağı olumsuz durumlar ve birçok çevre sorunu ile daha yaşanabilir İzmir umudumuzu yok edecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bu projeye başlamadan dur demeye ve Kültürpark Revizyon Projesini Koruma Kurulu’ndan çekmeye davet ediyoruz. Geçmişte başlamış olan kent suçuna göz yummak istemiyoruz!”

basmane_2

politeknik.org.tr