TMMOB İzmir İKK Linç Kampanyasına Tepki Gösterdi
Spread the love

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 5 Ekim 2011 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, “Konak Tüneli” ile ilgili tartışmaların, TMMOB ve meslek odalarına yönelik bir linç kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi.

Açıklama şu şekilde;

HÜKÜMETİ VE YEREL YÖNETİCİLERİ İZMİR ADINA, SEHİRCİLİK KURALLARINA, BİLİMSEL TEMELLERE, PLAN VE PROGRAMLARA DAYANAN, HALKIN YARARINA OLAN, SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETEN, KENTLİYLE PAYLAŞILAN PROJELER ÜRETMEYE ÇAĞIRIYORUZ.


Değerli basın mensupları,

Son günlerde AKP‘nin İzmir için öngördüğü projelerden olan Konak Tüneli üzerinden yürütülen tartışmalar başta TMMOB‘ye bağlı odalarımız olmak üzere meslek odalarını suçlamaya ve linç kampanyasına dönüşmüş durumdadır.

Odalarımızın uzmanlık alanları üzerinden yaptığı kamusal denetim ve bunun üzerinden kente ilişkin plan ve projelere yaptığı itirazlar hep birilerini rahatsız etmiştir. Ancak son gelinen nokta da sürecin odalarımızı linç kampanyasına dönüşmesi açık bir haksızlıktır kabul edilemez. Bu aynı zamanda demokrasi algımızın ne kadar gelişmiş olduğunun da bir göstergesidir. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz.

Bitmeyen yarım kalmış yatırımların sorumlusu odalar değil, planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun projeler geliştirip uygulamayan, ben yaptım oldu mantığıyla hareket eden, projeleri kentliyle paylaşma, tartışma gereği duymayan, İzmir‘i modern bir kent gibi değil, kasaba gibi algılayan siyasi karar alıcılar ve yöneticilerdir.

Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak bizler eksik ve sakıncalı gördüğümüz plan ve projeler için eleştirilerimizi yasal süresi içinde yaptık, önerilerimizi sunduk. Ancak çözüm alamayınca da dava açmak zorunda kaldık. Açtığımız davalarda da plan ve projelerin planlama ilkelerine, şehircilik kurallarına, bilime ve kamu yararına aykırı oldukları tespit edildi.

Eğer bizler söylendiği gibi bazı plan ve projelere davalar açmamış olsaydık, bugün Kordonun denizle bağlantısını kesen saçma bir Kordon Yolumuz, Konağın göbeğinde bir Galeriamız olacaktı. Birçok değerimizi de yitirmiş olacaktık Zamanında müdahil olunamadığı içinde İzmir o güzelim yalıları yerine, Çin Seddi gibi binalarla denizden ayrılmıştır. İzmir bunu hak etmemektedir.

İzmir‘de Ahmet Adnan SAYGUN Sanat Merkezi ve Tarihi Havagazı Fabrikası gibi ranta teslim olmayan projelerin sayısı artırılmalıdır.

Değerli Basın Mensupları,

Tartışmayı başlatan konu olan Konak Tüneli ile ilgili olarak yaptığımız değerlendirmeleri içeren raporu bugün sizlerle paylaşacağız.

Ancak satırbaşları ile Söz konusu Konak-Yeşildere Tüneli konusundaki görüşlerimizi aktarmanın yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Konak Tüneli projesi, Genel Seçimler öncesinde AKP‘nin bir seçim vaadi olarak gelmiştir. Tünelin ilk proje güzergahı Konak‘tan Mürselpaşa Caddesine doğru

uzanmaktadır. Ancak, hiçbir somutluğu olmayan bu düşünce aşamasındaki proje, maliyeti gerekçe gösterilerek aniden değiştirilmiştir. Yeni güzergah olarak ta Konak Bahribaba Parkı ve Yeşildere caddesi olarak ifade edilmektedir.

Tünel kararı, İzmir‘in yürürlükteki nazım imar planlarında ve 2009 yılında hazırlanıp onanan Ulaşım Ana Planı‘nda bulunmamaktadır.

Tünel hakkında İzmir‘i yöneten yerel yönetim başta olmak üzere İzmir Kamuoyunun bilgisi yoktur ve kamuoyunda yeterince tartışılmamıştır. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Uçanyol adı verilen proje ile çakışması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı projeyi ulaştırma bakanlığına devrettiğini açıklamıştır.

Tünel projesi, çağdaş planlama yaklaşımlarının aksine özel otomobil kullanımını arttırıcı niteliktedir. Tam tersine toplu taşıma sistemlerinin kent merkezlerinde yaygınlaştırılması gereklidir.

Bu tünele harcanacak önemli bir kaynağın, nazım planlarda ve ulaşım ana planında öngörülmeyen, fizibilitesi yapılmamış bir yatırıma harcanması yerine, Ulaşım Ana Planı kararlarına uygun olarak, ulaşım sorunlarının çağdaş çözümü olan raylı sistem yatırımlarına yönlendirmek daha uygun olacaktır. Alsancak – Fahrettin Altay hattı, kent merkezinin ulaşım sorunlarını ve trafik yoğunluğunu azaltmak için rasyonel bir çözümdür. Ayrıca bu tünele harcanacak kaynakla, metronun Buca Hattı ve Bornova Hattı tamamlanabilir başka bir ifadeyle Buca ve Bornova‘nın toplu ulaşım sorunu çözülebilir.

Tünelin geçtiği güzergah, Kadifekale heyelan bölgesi yakınlarıdır. 1.derece deprem bölgesi olan İzmir‘de bu türden projelerin mutlaka zemin etüdü yapılarak projelendirilmesi gereklidir. Basına yansıdığı kadarıyla, projenin uygulamaya başlamasıyla zemin sondajlarının birlikte yapılacağı söylenmektedir. Sadece sondaj yeterli olmamakla birlikte, etütler sırasında önemli bir bulgu çıkarsa Tünel Projesi yarım kalabilecektir.

Tünel güzergahının başladığı bölge 3.derece arkeolojik sit alanıdır. Koruma Bölge Kurulu görüşü alınması zorunludur. Bildiğimiz kadarıyla bu yönde bir resmi girişim bulunmamaktadır.

Tünel güzergahı İzmir tarihi kent merkezi yayılma alanını kapsamaktadır. 8500 yıllık tarihi olan İzmir‘de güzergah üzerinde arkeolojik açıdan evrensel değeri bulunan bir site bulunması halinde ne yapılacaktır?

Bu tünel Ulaştırma Bakanlığı‘nın henüz 6 ay önce hazırladığı “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi, Hedef 2023” raporuna tümüyle aykırıdır. Raporun ve projenin sahibi aynı Bakanlık olduğuna göre, Bakanlığın samimiyeti tartışılmalıdır.

Hiçbir plana, programa, fizibiliteye dayanmayan, ben yaptım oldu mantığıyla yapılmaya çalışılan bu tünel bu haliyle bir gecekondudur

Odalarımıza haksız ve acımasızca saldırıp karalama ve linç kampanyası yürüten kesimler öncelikle bu tespitlerimizi dikkate almalı ve bu sorulara yanıt aramalıdır.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve Bağlı odaları olarak bir kez daha ifade diyoruz.

Her zaman diyalogdan yanayız ve İzmir adına yapılacak işlere aklın, bilimin önderliğinde meslek alanlarımız uzmanlıkları üzerinden katkı koymaya hazırız.

Hükümeti ve yerel yöneticileri İzmir adına, şehircilik kurallarına, bilimsel temellere, plan ve programlara, dayanan, halkın yararına olan, sorun değil çözüm üreten, kentliyle paylaşılan projeler üretmeye çağırıyoruz.

Odalarımıza yöneltilen ve linç girişimine dönüşen karalama, küçük düşürme amaçlı söylem ve eylemleri reddediyoruz. Bunlara ilişkin hukuki ve demokratik tepki haklarımızı saklı tutuyoruz.

Odalarımız bu girişimlere boyun eğmeyecek, uzmanlık alanları üzerinden kente ilişkin görüşlerini ifade etmeye, halkın yararına ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir İzmir bırakmanın sorumluluğunu kamusal denetim görevi üzerinden yerine getirmeye devam edecektir

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Spread the love