İzmir Kent Suçları Haritası yayımlandı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, hazırladığı ‘İzmir Kent Suçları Haritası’ ile yaşam alanlarını tahrip eden projeleri gelişim süreçleriyle birlikte açıkladı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), kent suçu olarak tanımladığı projeleri ve detaylarını coğrafi bilgi sistemleri veri tabanlı çevrimiçi bir harita oluşturarak yayımladı. İnşaat rantının ülkedeki ekonomi politikalarının esasını oluşturduğunu belirten İzmir İKK, inşaat/enerji/sermayesi aracılığıyla kentlerin, tarım alanlarının, kıyıların, ormanların, derelerin kuralsızca, hızlaca tahrip edildiğini harita ile ilan etti.

Plansız yapılaşma artıyor, yaşam güvenliği yok oluyor

Meslek insanları, İzmir’de özellikle son yıllarda artan nüfusla birlikte plansız yapılaşmanın arttığını, deprem ve sel tehlikeleri, su varlıklarına zarar verilmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını bire bir etkileyecek sorunların da büyük artış gösterdiğini belirtti.

Doğal yaşam alanlarına zarar veren, imar ayrıcalıkları kentin geleceğini tehdit eden projeler teşhir edilecek

İzmir İKK, kent suçları haritasında; hava kalitesinin, tarım topraklarının, hayvancılığın, yeraltı ve yerüstü su varlıklarının miktar ve kalitesinin, biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve yaşam alanlarının zarar görmesine sebep olacak, çeşitli çevre sorunlarına yol açan ayrıcalıklı imar hakkı sağlayan, altyapı kapasitesinin üstünde yoğun yapılaşmaya neden olan çeşitli uygulamalar ile, kamu arazilerinin özelleştirilmesi sonucu satışı gerçekleşmiş arazilerinde rant sağlayıcı ayrıcalıklar getiren, kentsel adaleti ortadan kaldıran, kent siluetini bozan, tarihsel, doğal ve kültürel olarak korunması gerekli alanları tahrip eden, kent belleği açısından önemli değerlerin yok olmasına neden olan, sosyal dokuyu olumsuz etkileyen, barınma, ulaşım, beslenme gibi temel insan haklarını gasp eden, kamuyu zarara uğratan, kamu yararı içermeyen parsel bazlı plan değişiklikleri ve proje bazlı uygulamalara yer verdiklerini ifade etti.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu haritayı hazırlamaktaki amaçlarının, merkezi ve yerel yönetimi gidişata dair uyarmakla birlikte, İzmirlileri kentlerine, yaşam alanlarına, İzmir’in kültürel dokusuna sahip çıkmaya davet ederek bu gidişata dur deme yolunda adım atmak olduğu da açıkladı.

Hazırlanan İzmir Kent Suçları Haritası’na www.kentsuclari.org adresinden ulaşabilirsiniz.

politeknik.org.tr