İstanbul’da Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Buluştu

10 Aralık tarihinde İstanbul’un çeşitli üniversitelerinde okuyan mühendislik,mimarlık ve planlama öğrencileri biraraya gelerek mühendislik eğitimi, kriz ve örgütlenmede karşılaşılan sorunları tartıştı.

Politeknik bürıosunda gerçekleştirilen toplantıda sırasıyla “Mühendislik-Mimarlık Eğitimi ve Yetkin Mühendislik”, “Kriz ve 2009 Türkiye’sinde Mühendis-Mimar Olmak” ve “TMMOB ve Öğrenci Örgütlülüğü” üzerine sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirildi. Toplantıya 24 mühendislik, mimarlık ve planlama öğrencisi katıldı.

Eğitiminde varolan dönüşümlerin tartışıldığı toplantının ilk bölümünde ABET kriterleri ve Bologna Süreci üzerinden eğitime yapılan müdahaleler, genelde eğitim alanının özelde ise mühendislik-mimarlık eğitiminin piyasa koşulları temel alınarak nasıl bir dönüşüme tabi tutulduğu üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Yetkin mühendislik, belgelendirme ve yetkilendirme gibi kavramların bu sürecin bütünü kavranmadan değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı tartışmada Bakanlar Kurulu tarafından alınan teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak teknoloji fakültelerine çevrilmesi kararı ve bunun getirecekleri de değerlendirildi.

Toplantının ikinci bölümünde bir ücretli mühendisin de katılımı ile mühendislerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve Ücretli İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları kurultayında  alınan kararlar paylaşıldı. Kapitalist sistemin mühendis ve mimarların çalışma hayatına getirdiği yabancılaşma ve toplumun gereksinimlerini hiçe sayan karakteri üzerine yürütülen tartışmaların ardından son bölüme geçildi.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB ve yapısı üzerinde bilgilendirilmelerin yapıldığı son bölümde yaşanılan sorunlara ve saldırılara karşı öğrencilerin örgütlenmesi gerektiği üzerine vurgu yapıldı. Ancak örgütlenmede yaşanılan problemler ve birçok mühendislik disiplininde TMMOB’nin öğrenci örgütlülüğün bulunmaması ön plana çıkan sorunlar olarak dile getirildi. Farklı disiplinlerden öğrencileri birarada tutuacak yapıların oluşturulması gerektiği belirtilerek TMMOB’un öğrenci örgütlüklerinin daha etkin hale getirilmesi öncelikli hedef olarak konuldu.

 


 

politeknik.org.tr