İstanbul’da mimarlar forumda buluştu: ‘Sorunlar ortak, birliktelik şart’

Çalışma yaşamında benzer sorunları yaşayan mimarlar forumda bir araya geldi, hakları için birlikteliklerini ve mücadeleyi nasıl büyütebileceklerini tartıştı.

Bir mimarlık ofisinde çalışan mimarların haklarının gasp edilmesinin ardından ‘hakları kazanmak’ fikriyle bir araya gelen mimarların forum önerisi Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin çağrısıyla “Ücretli Çalışan Mimarlar için Hayatta Kalma Kılavuzu” etkinliğine dönüştü. 24 Aralık Pazar günü Mimarlar Odası’nın Karaköy’deki binasında gerçekleştirilen forumda yanyana gelen mimarlar yaşadıkları deneyimleri, çözüm önerilerini konuştu.

İki mimarın “iş görüşmesi” canlandırmasıyla başlayan forumda, çalışma şartları, uzayan mesailer, düşük ücretler ve mimarların çalışma yaşamındaki hayal kırıklıkları canlandırılmış oldu. Canlandırmanın ardından foruma katılan mimarlar kendi başlarından geçen iş görüşmesi deneyimlerini, çalışma şartlarını, yaşadıkları hak gasplarını paylaştılar.

Sorunlar ortak, birliktelik, dayanışma ve örgütlenme eksik
Forumda ortaya çıkan başlıca örnekler ise, iş yerlerinde farklı iş tanımlarıyla ve farklı ücretlerle çalışmaya zorlanma, genç mimarlar için işssizliğin patronların tehdidine dönüşmesi, daha çok program bilme baskısı, 36 saate varan mesailer ve uzayan mesailerin ‘mesleki’ tutku adı altında meşrulaştırılmaya çalışılması, ücretlerin aylarca gasp edilmesi, düşük yatırılan sigorta primleri, sözleşme yapılmaksızın bir süre sigortasız çalışmaya zorlanma oldu.

Forumda, yaşanan ihlallere karşı işyerlerinde dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinin ertelenemez şekilde ortada duruduğu vurgulandı.

Meslek odası hak örgütü olmalı
İşsizlik ve iş kaybetme korkusunun sigortasız ve güvencesiz çalışmayı olağanlaştırmak için kullanıldığını vurgulayan mimarlar, Mimarlar Odası’nın çalışan haklarını ihlal eden ofislere, şirketlere yaptırım uygulaması gerektiğini ve hak gasplarını karşı ücretli çalışanların meslek haklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Mesleki sorumluluklar savunulmalı
Forumda mesleki sorumluluklar da gündeme geldi. Ekonomik şartların, çalışma koşullarının baskısı altında kenti, doğayı yok eden projelerde yer alarak mesleki sorumluluklardan vazgeçilmeninin dayatıldığını belirten mimarlar, yapılan işin sonuçlarından da sorumlu olmanın, mesleki yabancılaşmaya karşı da mücadele etmenin önemi vurgulandı.

Forum, çalışma yaşamındaki sorunlara karşı bir araya gelemlerin arttırılması ve Ocak ayı sonunda “Yasal Haklarımız” başlığıyla bir atölye düzenlenmesi kararıyla sona erdi.

politeknik.org.tr