İstanbul Yerel Demokrasi Kurultayı Sönük Geçti

İstanbul Yerel Demokrasi Kurultayı Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Yerel Kurultay toplantısında 178 katılımcı imzalarıyla katıldı. Toplantı salonunda ise genelde 50-60 kişi, en kalabalık olduğu sırada ise 70 kişi yer aldı.
Kurultay öğlene kadar sunumların yapılması, öğleden sonra ise karar önergelerinin sunularak tartışılması şeklinde planlanmıştı.
 
Sabah oturumunda Demokrasi, Temel İlkeler, İnsan Hakları, Demokrasinin Ekonomisi, Doğal Kaynaklar ve Çevre, Kürt Sorunu başlıklarında tebliğler sunuldu. Tebliğler sonrasında ise dinleyicilerin sorularıyla tebliğler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.
 
Kürt sorununa ilişkin sunulan tebliğ sonrasında sorulan soruların çoğunluğu Kürt halkının taleplerinden duyulan rahatsızlığı içeriyordu.
 
İlk oturumun 2 saat kadar uzaması nedeniyle önergelerin alınması ve kararlaştırılması oturumuna saat 16.00’ya doğru başlanabildi. Divana sunulan önerilerden yalnızca birisi içeriğe yönelikti. HKMO delegeleri tarafından hazırlanan karar önergesi 1998 Kurultayı karalarını temel alarak Kürt sorunu, TMMOB yönetiminin kapsayıcılığı, yönetimlerin kastlaşmaması konularını içermekteydi.
 
Diğer önergeler ise yerel kurultaya katılan herkesin merkez kurultay delegesi olmasını ve yeterli çalışma ve katılım olmaması nedeniyle yerel kurultayın ikincisinin yapılmasını talep etmekteydi.
 
Yapılan tartışmalar ve oylamalar sonucunda yerel kurultayın ikincisinin yapılması, tüm karar önergelerinin Kurultay Düzenleme Kurulu’na iletilmesi, isteyen tüm TMMOB üyelerinin merkezi Demokrasi Kurultayı’na katılabilmesi yönünde kararlar alındı.
 
Yerel Kurultay’a içeriğe ilişkin tek bir karar önergesinin gelmiş olması ise kayda değer bir eksiklik olarak göze çarptı.
 
politeknik.org.tr