İstanbul İKK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Broşürü Yayınladı
Spread the love

İstanbul İKK İSİG Komisyonu tarafından hazırlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Temel Bilgiler” broşürü yayınlandı. 
Broşüre http://ikkistanbul.org/is%20kazalari%20%28web%29.pdf linkinden ulaşılabilir. 

“Broşür İKK İSİG Komisyonu’nda kolektif olarak hazırlandı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uzman olmayan mühendisler ve ilgili diğer kişilere temel bilgileri verilmesi hedeflendi. Çünkü meslektaşlarımız işyerindeki görevi ne olursa olsun bir yanıyla işçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanmasını gözönünde tutmalıdır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bölümünün eğitimlerinde İSİG konusu hiç yer almadığından dolayı bu konuda ciddi bir bilgi boşluğu var. Meslektaşlarımız ancak, sahada deneme yanılma yoluyla temel bilgileri öğrenebiliyor. Birçoğunu da eksik ve yanlış öğreniyor. Bu öğrenme sürecinde de çalışma ortamında egemen durumda olan sermaye merkezli bakış açısı meslektaşlarımızı şekillendiriyor. Egemen yaklaşım meseleyi salt yasal prosedürlerin yerine getirilmesi merkezli gören, eksiklik ve sorunları çözmek yerine işveren adına mazeret üretmeye çalışan, sorumluluğu işçide bulan bir bakış açısı oluşuyor. Broşürde bu bakışın aşılması hedeflendi. “Spread the love