İstanbul İKK: AKP Orman Talanına Devam Ediyor

30 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ağaçlandırma Yönetmeliği hakkında, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu dün, MMO İstanbul Şubesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle orman içine inşaat yapılmasının yolunun açıldığı belirtilerek, yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurulacağı söylendi.

Basın açıklaması İKK adına Orman  Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Besim S. SERTOK  tarafından okundu.

Sertok, yeni yönetmelikte “Orman içinde yapılaşmak yasaktır” maddesinin kaldırıldığını ve beton zemin üzerine nasıl yapılar yapılacağının bile tarif edildiğine dikkat çekti.

Sertok, yeni ağaçlandırma yönetmeliğindeki tanımlamalarda belirsizlik olduğu görüşünde: “Devlet ormanları içerisinde yapılaşmak yasaktır” diye bir ifade vardı. Bu ifade kaldırılmış durumda ve beton zemin üzerine nasıl yapıların yapılabileceğini tarif ediyor. Daha önce taşınabilir su depoları gibi ifade edilebilen yangına karşı önlemler, “beton yangın havuzu” diye ifade ediliyor. Ormancılar olarak daha önce yaşananlardan biliyoruz ki, bu beton zemin üzerine yapılmış her türlü hava hallerine dayanıklı “beton yangın havuzu” diye yönetmelikte ifade edilen şeyler “havuzlu villalar” olarak hayata geçecektir.

Yönetmelikteki, “Üç hektarın altındaki açık alanlar ağaçlandırılamaz” maddesindeki rakamın 5 dönüme kadar indirilmesi de çelişkili noktalardan biri.

ORMAN VASFINI KAYBETMİŞTİR DİYEBİLİRLER
Sertok, 8-10 yıl sonra doğabilecek tehlikelere de dikkat çekiyor: Üç hektardan yani 30 dönümden daha küçük alanlar orman sayılmaz. Bu yönetmelikle bu 5 dönüme kadar küçültülmüş durumda. Bir yer ormansa, orman vasfını asla kaybetmez. Bu yasalara yerleştirilmiş bir kavram. Bilimsel ve teknik açıdan böyle birşey yok ama “yasada meyve ağaçlarının olduğu yer orman vasfını kaybetmiştir” şeklinde olunca, bir takım binalar ve meyve ağaçları diktiğinizde orman içindeki açıklıklara burasını 8-10 yıl sonra çok rahat kendine tahsis ettiren insanlar, orman vasfını kaybetmiştir diye 2B olarak çıkartabilicekler. Bu hukuken mümkün, böyle bir yol açılıyor.

DANIŞTAY’A BAŞVURULACAK
Para kazanmak uğruna temel yaşam kaynaklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını belirten Sertok, sivil toplum kuruluşları ve Orman Mühendisleri Odası olarak yönetmeliğin değiştirilmesi için 30 Haziran’da Danıştay’a başvuracaklarını söyledi.