Ücretli ve İşsiz Mühendis,Mimar ve Şehir Plancıları Yerel Kurultayları Üç İlde Birden Yapılıyor

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları(MMŞP) Kurultayı’nın İstanbul, Kocaeli ve İzmir’deki yerel kurultayları 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor.

İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’da 10.00-18.00 saatleri arasında, Kocaeli’nde Yüksek Öğrenim Derneğinde 13.00’da, İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak yerel kurultaylarda ücretli ve işsiz MMŞP’ler ana kurultaya taşıyacakları karar önergelerini oluşturulacak.

Yerel kurultay öncesi yapılan hazırlık toplantılarındaki tartışmaların, yeni katkılarla zenginleştirilip karar önergelerinin oluşturulacağı toplantılar büyük öneme sahip.  Ücretli MMŞP’lerin çalışma koşullarında yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel hak kayıplarına karşı neler yapılacağı, sayısı her geçen gün artan işsiz mühendis, mimar ve plancıların işsizliğe karşı hangi taleplerle nasıl mücadele edeceği üzerine çözüm önerileri geliştirilecek. TMMOB’nin bu süreçlerde üstlenmesi gereken rollerin ve geliştireceği mücadele pratiklerinin somutlaşacağı talepler oluşturulacak. Sendikalaşma başlığı da önemli başlıklar arasında yer alıyor.

TMMOB örgütlülüğünü, ücretli ve işsiz MMŞP örgütlenmesini ve dayanışmasını büyütecek yerel kurultaylara ve ana kurultaya ücretli çalışan, işisz olan tüm mühendis, mimar ve plancıların katılımına açık.

politeknik.org.tr