İş Sağlığı ve Güvenliği Paneline Yoğun İlgi

MMO İstanbul Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” konulu bir panel gerçekleştirildi.

Panel hazırlıkları sırasında Çalışma Bakanlığı’nın “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” yayınlaması konuya olan ilgiyi artırdı.

5 Eylül’de MMO İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen panele Hilmi Sabuncu (Yeditepe Üniversitesi), Bedri Tekin (MMO Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yedek Üyesi), Oktay Tan (YTÜ MYO Öğr. Gör.), Nurten Yakış Çağlar (TMMOB Avukatı) katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Komisyon Başkanı Bilgin Candemir yaptı.

Panelde ilk olarak Bedri Tekin eski yönetmelikle yeni yönetmelik arasındaki farkları anlattı. Hilmi Sabuncu da görüşlerini sohbet şeklinde aktardı ve ağırlıkla yeni yönetmelik üzerinde durdu. Hilmi Sabuncu sağlık sigorta sisteminin özel sigorta şirketi mantığıyla yönetlimesinin daha başarılı sonuçlar verebileceği düşüncesini savundu.

Oktay Tan ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) mühendislerinin yasal hak ve sorumlulukları üzerinde durdu. Av. Nurten Yakış Çağlar da yönetmelik üzerinde durdu.

Katılımcıların sorduğu sorular ağırlıkla İSİG uzmanlığı eğitimini kimin vermesi, kimlerin İSİG uzmanı olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Bu arada TMMOB’nin önceki yönetmeliğe itiraz etmesi üzerine Danıştay’ın yönetmeliği genel olarak iptal etmesine yönelik eleştiriler ve tartışmalar da yaşandı. 

Panel 150’yi aşkın katılımla gerçekleştirildi ve salon katılımcıları almadığından dolayı geri dönenler de oldu. Bu yoğun ilgi konuya ilişkin çalışmalara olan ihtiyacı bir kez daha yansıttı.

 

politeknik.org.tr