İş güvenliği uzmanları Bursa’da buluştu
Spread the love

İş Güvenliği Uzmanlarının buluşmaları devam ediyor. İş güvenliği uzmanları bu kez Bursa’da bir araya geldi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu(İKK) tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanları Forumu Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Usta’nın İş güvenliği uzmanlarının sorumluluklarının ağır, yaptırım güçlerinin sınırlı olması, ucuz ve güvencesiz çalışması, son bir yılda yaşanan iş cinayetleri ve sonuçları üzerinden yaptığı açılış sunuşunun ardından foruma geçildi.

Forum ‘İş Güvenliği uzmanlarının sorunları ve çözüm önerileri’ ve ‘İş Güvenliği Uzmanlarının örgütlenmesi ve TMMOB’ başlıklı iki oturumla ilerledi.

Forumda yapılan tespitler:
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı yasayla birlikte sorumluluktan kaçınıyor
-İşyerleri değil İş Güvenliği Uzmanları denetleniyor
-Denetim yapmakla yükümlü iş müfettişlerinin sayısı çok yetersiz
-İşçi sağlığı iş güvenliği alanı piyasalaşmış durumda bu sebeple gerçek bir iş güvenliği faaliyetinin yapılamıyor
-İş güvenliği uzmanlarının yasal sorumluluklarına rağmen gerek OSGB’ler ve gerek işverenlerle yapılan iş sözleşmeleri güvenceden yoksun

Forumda açığa çıkan öneriler:
-TMMOB’ye bağlı tüm odalarda ve İKK’larda İşçi sağlığı iş güvenliği komisyonları kurmak,
-TMMOB’nin işçi sağlığı iş güvenliği alanında çalışan mühendis emeğinin değersizleştirilmesine karşı mühendis asgari ücretinin uygulanmasını takip etmesi
-İş güvenliği uzmanlarının sorumluluklarına karşılık gelecek sektörel ücret hesaplaması yapılması
-TMMOB’nin işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki sorun ve aksaklıkları anında takip ederek müdahale edebileceği kontrol mekanizması yaratması
-İKK’lar bünyesinde iş güvenliği uzmanlarının bir araya gelebileceği mekanların oluşturulması
-Panel, seminer ve forumlarla iş güvenliği uzmanlarının örgütlenmesine yönelik buluşmaların artırılması

Forum, önerilerin 9-10 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayına karar önergeleri halinde taşınması kararlaştırılarak sonlandırıldı.

bursa_isg_y bursa_isg2_y

politeknik.org.tr


Spread the love