İnternet erişimine AKP sansürü başlıyor

Geceyarısı sona eren görüşmelerle meclisten geçirilen ‘internette sansür’ yasası tek elden, en kısa sürede internete erişimi engellemeyi getiriyor. Sansüre karşı, sosyal medya üzerinden 8 Şubat’ta Taksim’e çağrı yapılıyor.

Torba Tasarı’nın internet yayınlarının engellenmesiyle ilgili yeni kurallar getiren bölümü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tasarıya göre, “özel hayatın gizliliğinin ihlali” gerekçesiyle şikayet bile olmaksızın doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın (TİB) emriyle internet yayınları durdurulabilecek.

Bu düzenlemelerle Türkiye’nin internet alanında Çin, İran ve Suudi Arabistan’la aynı kulvara girdiğini belirten CHP milletvekilleri, yeni kurulacak ve yasakları uygulayacak olan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ni de “kiralık katil” olarak nitelediler. CHP’nin maddeleri çıkarma ve değişiklik önergeleri AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

CHP Milletvekili Müslim Sarı gece 01′de Twitter’dan yazdığı mesajla “106′ncı madde de geçti. Böylece internet yasakları tüm engellememize rağmen meclisten geçmiş oldu. Geçmiş olsun Artık daha karanlıktayız..” meclis görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu.

Sayfalar Ortak Platformu’nun günlerdir duyurduğu “İnternet yasaklarına karşı sokağa çıkıyoruz!” etkinliğinde 8 Şubat Cumartesi günü 19′da Taksim Meydanı’na çağrı yapılıyor.

Hakim kararıyla sansür

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, yer sağlayıcı tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplandıracak.

Duruşma yapmaksızın engelleme

Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, v.b şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. Hakim, bu madde kapsamında yapılan başvuruyu, en geç 24 saat içinde, duruşma yapmaksızın karara bağlayacak.

Gizli sansür

Video paylaşım siteleri veya blog sitelerinin yalnızca belli bir bölümü ya da sayfası engellenebilecek. Örneğin kullanıcının Twitter’da bazı etiketleri, tweet’leri ya da başka bir kullanıcıyı görmemesi mümkün olacak, sansür gizlenebilecek. Ayrıca DNS değiştirerek erişime engelli sitelere giriş mümkün olmayacak. URL tabanlı engelleme Çin, İran ve Suudi Arabistan’da uygulanan bir yöntem olarak biliniyor.

En geç 4 saat

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, TİB’e başvurarak doğrudan, içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. TİB, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirecek. Birlik, tedbir talebini en geç 4 saat içinde yerine getirecek.

TİB Başkanı’na özel yetki

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişim engellenebilecek.

TİB Başkanı’nın soruşturulması bakanlığa bağlı

Telekominikasyon İletişim Başkanı hakkında soruşturma açılması ilişkili bakanın, diğer personel için ise kurum başkanının iznine bağlı olacak. Bu da yasadışı telekulak, fişleme, dinleme soruşturmalarının takipsizlikle sonuçlanması anlamına geliyor.

Uyar-kaldır

İçerik sağlayıcı, TİB’in talep edeceği tüm bilgileri TİB’e verecek ve TİB’in talep ettiği tüm tedbirleri almakla yükümlü olacak. Acil kararlar dışında internet sitelerine engelleme öncesi uyar-kaldır mekanizması işletilecek. E-posta aracılığıyla içeriklerin kaldırılması talep edilebilecek. TİB, daha yasa geçmeden, içerisinde Sendika.Org, T24 gibi sitelerin de olduğu haber sitelerine içerik kaldırma mailleri göndermişti.

İki yıl arşiv şartı

Yer sağlayıcılar yer sağladıkları hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Yasa öncesi bu süre 6 aydı.

Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak

Birlik, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak. Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak.

Aslen TİB’in yetkileri dışında kalan içerik çıkarma işlemlerinin ve altyapısının tamamı da bu birlik gerçekleştirecek. Fazladan oluşan bu masraf ise faturalara yansıyacak.

İnternet kafeler de tedbir almakla yükümlü

Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu “suç oluşturan içeriklere” erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak

Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak.

Kaynak: Sendika.Org