İnsanca Yaşayacak Ücret için Eylemdeyiz

Politeknik, insanca yaşayacak ücret ve güvenli gelecek için Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın (Dev Sağlık-İş) çağrısıyla 22 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek basın açıklamasına katılacak.

Dev Sağlık-İş Sendikası, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde insanca yaşayacak ücret için yürüttüğü çalışmaları, emekçilerin taleplerini iletmek üzere Şişli AKP İlçe binası önünde düzenleyeceği basın açıklamasıyla sürdürüyor.

Ücretli çalışan tüm kesimler gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının da doğrudan etkilendiği asgari ücret belirlenme sürecinde asıl söz hakkına sahip olanlar, Politeknik üyeleri; insanca yaşayacak ücret ve güvenli gelecek talepleriyle eylemde olacak.

Basın açıklaması için 12.00’da Şişli cami önünde buluşulup AKP İlçe binasına yürüyüş gerçekleştirilecek.

politeknik.org.tr