İnşaat Mühendisleri Odası’ndan ihraçlara yol veren rektör için ‘soruşturma yok’ kararı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, bilimi savunan akademisyenlerin KHK’larla ihraç edilmesinde rol oynayan inşaat mühendisi rektörün soruşturulmasına gerek olmadığına karar verdi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi üyesi ve Muş Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Deniz Kimyon, ihraçlar konusunda etkin rol oynayan 14 üniversitenin mühendis rektörleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle TMMOB ve ona bağlı Odalara yaptığı başvurularda, ilk yanıt İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO) geldi. İMO Yönetim Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen hakkında disiplin suçu oluşup oluşmadığının Oda tarafından tespitinin mümkün olmadığını belirterek soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verdi.

Saray’ın muhbirliği için ‘iddia edilen fiil’ denildi
Saray’ın emiri üzerine bilimi, akademik özgürlüğü, barışı savunan akademisyenleri listeleyerek ihbar eden, KHK ile işlerine son verilmesine yol açan rektörler için meslek odalarına disiplin soruşturması açılması başvurusunda bulunan Kimyon ‘rektörlerin üniversitelere dönük siyasi baskıların uygulayıcısı olduğunu, görevlerini kötüye kullanarak mesleğin itibarını zedelediğini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama mesleğini ve eğitimini olumsuz etkilediğini’ belirtmişti. Ancak İMO Yönetim Kurulu, Rektör Gönen’in de rol aldığı ihraçlar için ‘iddia edilen fiil’ nitelemesini yaptı.

İMO, yargı süreçlerinin tamamlanmasına müteakip soruşturmanın yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Deniz Kimyon karara tepki göstererek rektörlerin, ihraçlardan doğrudan sorumlu olduğunu ve rektörlerin soruşturulması konusunda meslek odalarının taraf olması gerektiğini belirtti. Kimyon ‘Umuyorum diğer odalar da benzer şekilde karar almaz.’ dedi.

Deniz Kimyon’un meslek odalarına hakkında soruşturma talep ettiği rektörler:

politeknik.org.tr