İnşaat Mühendisleri Odası: “Ayrıştırmacılığın Panzehiri Nevruz Ruhudur”

Türkiye’de yaşayan tüm halkların kardeşliğinin simgesi olan Nevruz, bu sene de tüm coşkusu ve inancıyla kutlanacak.

Ülke toprakları üzerindeki insan zenginliği ve değerlerinin yok edilmeye çalışıldığı şu günlerde Nevruz ateşinin üzerinden kol kola atlamak daha da büyük önem kazanıyor.
Kürt açılımı diye tartışılan süreç, en ufak bir somut demokratikleşme adımı atılmadan sadece gündem malzemesi haline getirildi bile. Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde yaşanan çatışmalar ve bölge halkının talepleri, “taş atan çocuklar yasası” basitliğine indirgeniyor. 

Bir yandan evlerinden çıkartılarak yaşam alanları rant haline dönüştürülürken diğer yandan yaşadığı kentlerden sürülen Roman kardeşlerimiz siyasi iktidarın şov malzemesi haline getiriliyor.

Ermenilere dönük baskı politikaları da son günlerde çok ileri noktalara taşınmış durumda. Gerçek tarih bilgisinin üretilebileceği kanalların açılması ve birlikte yaşama koşullarının oluşturulması bir yana, Ermeni kardeşlerimizin sınır dışı edilmeleri bile dillendirilebiliyor.

Böylesi gelişmelerin yaşandığı bugünlerde, iktidarın görmediği ve bizim sürekli gündemde tutmamız gereken nokta; on yıllardır süren çatışmaların, görmezden gelme, değersizleştirme ve ötekileştirme politikalarının halklar arasında oluşması istenen düşmanlığı doğurmaya yetmemiş olmasıdır.

Yetmemiştir çünkü bu ülke halkları kardeşliklerini zorlamalara ve egemenlere değil binyıllardan bu yana gelen sevgi bağlarına ve birbirlerine borçludur.

Ve böylesi koşullarda Nevruz artık gerçek ve acil yeniden kardeşleşme talebinin de zeminidir.

Artık Nevruz ateşi daha da büyütülmelidir.

Artık “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganı en gür haliyle bir kez daha atılmalıdır.

İMO olarak siyasi iktidarı halklar üzerinde oynadığı tehlikeli oyunlara son vermesi konusunda uyarıyor, halkların kardeşliğinin simgesi olan Nevruz’u kutluyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası