İnşaat Mühendisleri Odası: Mühendisler Emir Eri Değildir

Çorum Valiliği tarafından düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum Valisi Mustafa Toprak‘ın, meslektaşımız Jeoloji Mühendisi Veysel Uykan‘ı kılık kıyafeti gerekçe göstererek azarlaması ve toplantıdan çıkarmasını kabul edilemez buluyor ve protesto ediyoruz.

Çorum Valisi Mustafa Toprak‘ın tavrını rencide edici, çağdışı olarak değerlendiriyoruz.

Mühendisler ve tabiî ki bütün kamu çalışanları kimsenin emir eri değildir. Makamı ve mevkii ne olursa olsun, kimsenin bir başkasına böyle davranmaya hakkı yoktur.

Ezmeye, hükmetmeye çalışan o ilin en üst düzey yetkilisidir. Ezilen, kırılan ise emeği ile geçinen kamu çalışanı bir mühendistir. Çorum Valisi bulunduğu makamdan aldığı güç ve yetkiyi otoriter emellerine alet etmek istemiş, bu yolda bir meslektaşımız zor durumda bırakmakta beis görmemiştir.

Azarlayan da azarlanan da kamu görevi yapmaktadır. O halde Çorum Valisi‘ne sormak gerekiyor: Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kamu görevlilerine böyle insani olmayan bir biçimde davranmak hakkını hangi yasal dayanakta buluyorsunuz? Vali olmanız saldırgan tutum takınmanızı, aşağılayıcı davranmanızı sağlar mı?

Valinin nereden güç aldığı açıktır. Bu talihsiz olay, son yıllarda özellikle başbakanın soru soran, sorununu iletmeye çalışan vatandaşlarına karşı takındığı saldırgan tutumun bir yansımasıdır. Başbakan vatandaşını azarladıktan sonra, bir valinin kamu görevlisini azarlamasına şaşırmamak gerekmektedir.

Kamu idaresinde baskıcı, otoriter, insani olmayan bir tarz hakim hale gelmiştir ki, bunun örneklerinin sık yaşanmaya başlamasına dikkat çekmek istiyoruz. Bu ülkenin en dinamik, en üretken potansiyeline sahip mühendislerin, üretim sürecindeki rolü ve öneminin değil de, kılık kıyafetinin kriter alınmasını çağdışı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Yaşanan talihsiz olayın toplantıya katılanların, gazetecilerin, kameraların önünde vuku bulmuş olmasını insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyor ve Çorum Valisini tüm kamu çalışanlarından özür dilemeye çağırıyoruz.

Anlaşılan o ki Çorum Valisi mazruftan daha çok zarfa önem veren bir zihniyetin temsilcisidir.

Çorum Valisi utanılası bir kötülüğe yol açmıştır; asıl Valinin utanması gerekmektedir ama biliyoruz ki, o değil, 21. yüzyılda hâlâ bu zihniyetle hareket eden kamu yöneticisine sahip bir toplum olmanın utancını bizler yaşayacağız.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası