İMO Ankara Şubesi’nden “Güvenceli İş Güvenli Gelecek” Kampanyası

İMO Ankara Şubesi, “Güvenceli İş, Güvenli Gelecek İstiyoruz” kampanyası başlattı.
 
İMO Ankara Şubesi’nin 2 Şubat 2011 Çarşamba günü yaptığı basın toplantısıyla başlattığı kampanya 15 Nisan 2011’e kadar sürecek. 
Bu süre boyunca “Güvenceli iş, Güvenli Gelecek” için oluşturulan on taleple ilgili imza toplanacak. İş yeri ziyaretleri ve panellerle birlikte sürdürülecek kampanya için ayrıca www.guvenceliisguvenligelecek.org sitesi imza vermek isteyenlerin adresi olacak.
 
Kampanya sonunda toplanan imzaları teslim etmek üzere TBMM önünde büyük bir eylem gerçekleştirilecek. 
Düşük ücretler, ücretlendirilmeyen fazla mesailer, asgari ücret üzerinden yatan SGK primleri, işsizlik gibi güvencesiz çalışma koşullarını her geçen gün daha fazla hisseden mühendislerin güvenli gelecek mücadelesi için önemli bir adım niteliği taşıyan İMO Ankara Şubesi’nin başlattığı bu kampanya TMMOB ve bağlı 
Odaların çalışmalarına da ışık tutuyor. 
 
Kampanyanın duyurulduğu basın metni ve kampanya talepleri şu şekildedir:
Güvenceli İş Güvenli Gelecek İstiyoruz 
 
Neo-liberal ekonomik program doğrultusunda sürdürülen ve tüm emekçi kesimleri derinden etkileyen, taşeronlaştırma, esnek çalışma gibi uygulamalar emeğin vasıfsızlaşmasına, değersizleştirilmesine ve bir bütün olarak güvencesiz çalışma koşullarının yaygınlaşmasına neden olurken, biz mühendisler de bu süreçten en çok etkilenen kesimlerin başında geliyoruz.
 
Güvenceli iş ve güvenli gelecek kaygısının diğer mesleklerde olduğu gibi, mühendislerde de yoğun olarak yaşandığı bu dönemde; özel sektörde istihdam edilen ücretli mühendis sayısı hızla artmıştır, artmaya devam etmektedir. Plansız ve altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite açılmasına bağlı olarak artan mezun sayısı ve sıklaşan krizler, meslektaşlarımızın emeğinin vasıfsızlaşmasına ve ucuz iş gücünün oluşmasına neden olmaktadır. Bu dönemde işsizlik, çalışma koşullarının niteliksizleşmesi, çalışma saatlerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun mezarda emeklilik ve mesleğimizin itibarsızlaştırılması en önemli sorunlarımız olarak öne çıkmaktadır.
 
Meslektaşlarımıza ve mesleğimize dönük yaşanan neoliberal saldırıya karşı, İnşaat Mühendislerinin tek örgütlü gücü olan meslek odamız İnşaat Mühendisleri Odası’nın Ankara Şubesi olarak güvencesizleştirme ve geleceksizleştirmeye karşı ülkenin tüm emekçilerinin yanında biz mühendislerde bu saldırılara karşı yola 
çıkıyoruz ve GÜVENCELİ İŞ GÜVENLİ GELECEK kampanyamızın startını bugün veriyoruz.
 
Kampanyamızın temelini 15 Nisan 2011 e kadar sürecek olan ve aşağıda ki 10 talebimizi içeren “Güvenceli İş Güvenli Gelecek İstiyoruz” adıyla yürüteceğimiz imza kampanyası oluşturacak. Yaklaşık iki buçuk ay boyunca hem işyerlerine yapacağımız ziyaretlerle meslektaşlarımızla buluşacağız hem de www.guvenceliisguvenligelecek.org sitesi aracılığıyla taleplerimizi imzaya açacağız. İmza kampanyası ile birlikte gerçekleştireceğimiz panellerle ve “Mühendisler, Kırılmalar, Yakalar ve Renkleri” adlı çeviri, makale, broşürlerle dünya çapında mühendislerin çalışma koşullarının ve sınıfsal karakterlerinin değişimini irdeleyen metinleri üyelerimizle paylaşacağız. Bunun yanısıra yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz üyelerimize dönük profil araştırmamız da yürüttüğümüz kampanyanın bir parçası olacaktır.
 
Tüm bu çalışmaların sonucunda Nisan ayı ortalarında, topladığımız imzalarla birlikte mühendislerin ortak taleplerini meclise taşıyacağımız büyük bir eylemle de kampanyamızı sonlandıracağız. 
 
İMO Ankara Şube olarak başlattığımız bu kampanyanın, bizimle benzer sorunları paylaşan diğer odalarımızın ve meslek gruplarının taleplerini çok daha bütünlüklü bir şekilde ortaya koyan daha güçlü bir eylemlilik sürecinin de gelişmesine yol açacağını düşünüyoruz.
 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat ERSAN
GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ!
 
Günümüzde mühendislerin çalışma yaşamları teknolojinin, üretim ilişkileri ve üretici güçlerin gelişim ve dönüşümüne bağlı olarak tarihsel bir değişim göstermektedir. Özel sektörde istihdam edilen ücretli mühendis sayısı hızla artmıştır, artmaya devam etmektedir. Plansız ve altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite açılmasına bağlı olarak artan mezun sayısı ve sıklaşan krizler, meslektaşlarımızın emeğinin vasıfsızlaşmasına ve ucuz iş gücünün oluşmasına neden olmaktadır. Bu dönemde işsizlik, çalışma koşullarının niteliksizleşmesi, çalışma saatlerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun mezarda emeklilik ve mesleğimizin itibarsızlaştırılması en önemli sorunlarımız olarak öne çıkmaktadır. Meslektaşlarımıza ve mesleğimize dönük yaşanan bu olumsuzluklara karşı aşağıda ifade etmiş olduğumuz 10 talebimizi TBMM’ye ulaştırmak üzere tüm inşaat mühendislerine imzaya açıyoruz. Bütün meslektaşlarımızı imza kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz.
 
TALEPLERİMİZ
 
1.Son yıllarda mühendislerin ücretleri büyük bir hızla tırpanlanmakta, 750-800 TL’ ye çalışmak zorunda bırakılan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Ayrıca SSK primleri gerçek ücretler üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır.
2011 YILI İÇİN ODAMIZIN BELİRLEYECEĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ASGARİ ÜCRETİNİN YASAL GÜVENCE ALTINA ALINMASINI, SSK PRİMLERİNİ GERÇEK ÜCRETLER ÜZERİNDEN YATIRMAYAN İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ CEZAİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ. 
2.Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız, zorunlu mesailerle birlikte günlük 12 saate varan çalışma süreleri ile karşı karşıya bırakılmakradır.. Üstelik birçok işyerinde mesaileri kayıt altına alınmamakta, yasal izinleri işverenleri tarafından gasp edilmektedir. 
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE 40 SAATTE EŞİTLENMESİNİ, FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN EKSİKSİZ ÖDENMESİNİ, YASAL İZİN HAKLARININ TÜMÜNÜN KULLANDIRILMASINI, ÇALIŞANLARIN BU HAKLARINI GASP EDEN İŞYERLERİNE CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTİYORUZ. 
3.Birçok işyerinde teknik elemanlara ilişkin işler mühendislere yaptırılmazken, meslektaşlarımız mühendislik mesleği dışındaki işlerde de çalışmaya zorlanmaktadır. Bu bazen işverenin banka vb. işlemleri, bazen özel yaşamı ile ilgili işler olabilmektedir.
MESLEĞİMİZE DÖNÜK İTİBARSIZLAŞTIRMA SALDIRISINA KARŞI, ÜRETİM SÜRECİNDE ETKİLİ VE NİTELİKLİ MESLEKİ KOŞULLARIN SAĞLANMASINI, MÜHENDISLERIN GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA ÇALIŞMALARININ VE ANGARYANIN ENGELLENMESINİ İSTİYORUZ.
 
4.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değiştirilerek kamuda güvencesiz çalışma koşulları yaratılmak isteniyor. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız için ise güvencesizlik en büyük sorun. Sebepsiz ve tazminatsız işten çıkarmalar yaygınlaşıyor, emeklilik ise ulaşılması zor bir hayale dönüşüyor. 
KRİZ VB. BAHANELER İLE İŞTEN ÇIKARMALARIN YASAKLANMASINI, EMEKLİLİK HAKKININ GÜVENCE ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ. GÜVENCELİ İŞ VE ÇALIŞMA HAKKININ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ. 
5.Meslek alanımızda son yıllarda işsizlik büyük bir hızla artmaktadır. Yeni mezun meslektaşlarımızın birçoğu iş bulamamakta ya da kölelik koşullarında çalışmaya zorlanmaktadır. 
İŞSİZLİĞE KARŞI MÜHENDİSLERİN İSTİHDAMINI ARTIRACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ. 
6.Son dönem uygulamaya konulan “her ile bir üniversite” uygulaması ile her yıl yaklaşık 5000 inşaat mühendisi sektöre girmektedir. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır. İstihdam sorunu çözülmeden geliştirilen bu yaklaşım hem çalışan hem de mezun olacak genç meslektaşlarımız üzerinde büyük bir baskı yaratmakta, ücretleri düşürmekte, işsizliği artırmakta, mesleğimizi niteliksizleştirmektedir. 
BÜTÜNCÜL BİR PLANLAMA ANLAYIŞI OLMAKSIZIN SÜRDÜRÜLEN HER İLE BİR ÜNİVERSİTE YAKLAŞIMI DERHAL TERK EDİLMELİDİR. VAR OLAN ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ DONANIM VE İÇERİK BAKIMINDAN YİLEŞTİRİLMELİ, BİLİMSEL YETERLİLİĞİ SAĞLANMALIDIR. 
7.Yurtdışında çalışan meslektaşlarımız zorlu çalışma koşullarında, emeklilik primleri yatırılmadan, maaşlarını kimi zaman geç alarak, kimi zaman alamayarak çalışmakta, ayrıca çalıştığı ülkedeki mühendislere göre daha ucuz iş gücü olarak görülmektedirler. Maaşlarını alamadan ülkeye dönen çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. Döndüklerinde ise hiçbir hak talep edememektedirler. 
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI, ÇALIŞMA BAKANLIĞI VE ODAMIZ UYGULAMALARI TAKİP VE KONTROL ETME KONUSUNDA YETKİLENDİRİLMELİDİR. 
8.Kadın meslektaşlarımız; doğum vb. nedenlerle işten çıkarılmakta; bebek bakımı ve emzirme gibi yasal izin dönemlerinde işveren keyfi uygulamalarla maaş kesintisine giderek kadın meslektaşlarımızı hak gaspına uğratmaktadır. 
YASALARDA BULUNAN ANNE VE BABA IÇIN ÜCRETLI DOĞUM IZNI VE EMZIRME IZNININ IHTIYAÇLARA GÖRE ARTIRILMASINI, KADINLARIN DOĞUM IZNI SIRASINDAKI ÜCRETLERININ VE PRIMLERININ TAM VE EKSIKSIZ ÖDENMESINİ İSTİYORUZ. 
9.KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MÜHENDİS İSTİHDAMI, TAYİN VE TERFİLERİ, POLİTİK VE BENZERİ ETKİLERDEN ARINDIRILARAK, EHLİYET VE LİYAKAT ÖLÇÜLERİNDE AÇIK, ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR BİR SİSTEM OLUŞTURULMALIDIR. 
10.TÜM BU TALEPLERİMİZİN TAKİBİ VE DENETLENMESİ İÇİN, BİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN TEK ÖRGÜTLÜ GÜCÜ OLAN ODAMIZA GEREKLİ YETKİ VE SORUMLULUKLARIN VERİLMESİNİ, MESLEĞİMİZİ VE MESLEKTAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN YASA VE DİĞER KONULARIN KARAR SÜREÇLERİNDE ODAMIZINDA İÇİNDE BULUNDUĞU DEMOKRATİK KATILIM MEKANİZMALARININ OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ.
 
 
politeknik.org.tr