İmar yok, Cengiz İnşaat var
Spread the love

AKP döneminin ihale gediklisi Mehmet Cengiz, Maltepe’de arsa topluyor. Cengiz, kentsel yenileme alanında kalan bölgede 16 bin metrekare arsa aldı, imarsız bölgede projesi hazır. 

25 Aralık yolsuzluk operasyonu kapsamında ifadesi alınan ve ortaya çıkan ses kayıtlarında ettiği küfürlerle gündeme gelen AKP’ye yakın işadamı Mehmet Cengiz’in Maltepe’de kentsel yenileme alanında kalan bölgede arsa topladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Özlem Güvemli’nin haberine göre, Maltepe’nin kentsel yenileme alanında kalan bölgede 2008 yılından bugüne dek yaklaşık 16 bin metrekarelik arazi alan Cengiz, arazilerin imarı olmadığı için de bu arsaları oldukça ucuza kapattı. Cengiz, son olarak 420 metrekarelik arsayı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı ihale ile 1 milyon 305 bin liraya satın aldı.

Parça parça aldı

25 Kasım 2013’te Özelleştirme Yüksek Kurulu, Hazine adına kayıtlı Maltepe, Cumhuriyet Mahallesi (Yalı Mahallesi), Tahta Köprü mevkii, 1306 ada, 8 numaralı parselin ifrazı ile oluşan 1306 ada, 40 numaralı parselde bulunan 420,13 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 22 Temmuz günü arazinin satışı için ihaleye çıktı. Arsa, 1 milyon 305 bin TL teklif veren Cengiz İnşaat’ın oldu.

İmar yok ama proje hazır

Sözkonusu arsa İBB tarafından ilan edilen kentsel yenileme alanında kalıyor ve imarı yok. Cengiz Holding, kentsel yenileme alanında kalan Yalı Mahallesi’ndeki 290 adada bugüne dek toplam 16 bin 421 metrekarelik 5 ayrı parsel daha satın aldı. Cengiz Holding’in 2008 yılından beri bu bölgede topladığı arsalar biraraya geldiğinde alan genişliyor, minibüs yolundan sahile doğru uzanan araziler biraraya geldiğinde yine rezidans ve AVM’ler oluşacak büyük bir proje için geniş bir alan oluşturuyor. Kentsel yenileme alanında kalan bu araziler üzerinde depo şeklinde yapılar ve az sayıda bina bulunuyor.

Kentsel yenileme alanında kalan yapılaşma izni bulunmayan bu arazilerde inşaat yapabilmek için imar planlarında değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Henüz planlarda bir değişiklik yapılmamasına karşın Cengiz Holding’in araziler üzerinde yükselecek çok katlı binaların yer aldığı projesini 2009 yılında hazırladığı iddia ediliyor.

Mehmet Cengiz’in yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding, Maltepe’de deniz doldurularak yapılan miting alanının inşaatını da yapmıştı.

Kentsel yenileme alanı nedir?

Kentsel yenileme alanları ile ilgili yasa 5 Temmuz 2005 tarihinde yayımlandı. Kentsel yenileme alanları kanunu, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasını amaçlıyor.

Kaynak: Sendika.Org


Spread the love