III. Uludağ Mühendislik Günleri Sona Erdi
Spread the love

Uludağ Üniversitesi mühendislik bölümleri öğrencilerinin düzenlediği III. Uludağ Mühendislik Günleri sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB’ye bağlı odaların öğrenci komisyonları ve Uludağ Üniversitesi öğrenci topluluklarının düzenlediği III. Uludağ Mühendislik Günleri, 1-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından düzenlenen forumla sona erdi.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen III. Uludağ Mühendislik Günleri çerçevesinde “Nilüfer Çayı”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “Enerji ve Türkiye”, “Kentsel Dönüşüm”, “Mühendislik Eğitimi ve Üniversite” panelleri gerçekleştirildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği panelinde, yeni çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ve yasanın iş güvenliği uzmanlarına getirdiği sorumluluklar ele alındı.

Enerji ve Türkiye panelinde, Türkiye’nin enerji potansiyeli, üretilen enerjinin hangi ihtiyaca göre üretildiği ve mevcut enerji alanlarının halk odaklı bir politikayla kullanılması gerektiği konuşuldu.   

Kentsel Dönüşüm panelinde, Afet yasası ele alındı. Panelde, Afet yasasının çıkmasıyla hukuki yolların kapandığı belirtildi. Bursa ilinde kentsel dönüşümün yarattığı sorunlar ele alındı.

Mühendislik Eğitimi ve Üniversite panelinde, yeni YÖK yasası eğitimi piyasalaştırdığı ve buna bağlı olarak mühendislik eğitiminin de sermaye lehine düzenleneceği ifade edildi. Halk için, halk yararına çalışmalar yapan, toplumun ihtiyaçlarını gözeten mühendislerin yetiştiği fakültelerin artık, sermayeye ara eleman yetiştireceği belirtildi. Panelde, artan kontenjanlara ve mühendislik eğitiminin niteliksizleştirilmesine de değinildi.

Son gün düzenlenen panellerin ardından mühendislik günlerini düzenleyen öğrenciler, panellere katılan mühendislik öğrencileriyle bir forum düzenleyerek mühendislik günlerinin önemi hakkında bilgi aktardı. Forumun devamında, mühendislik günlerinde karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler üzerine tartışma yürütüldü.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin her yıl düzenlediği mühendislik günleriyle “bilimin ve tekniğin halkın hizmetine sunulması gerektiği” fikriyle hareket ediyor. Üniversitelilere dayatılan kariyerist algıya karşı başka bir mühendisliğin, başka bir yaşamın olabileceğini gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politeknik.org.tr


Spread the love