Her yönüyle 17 Ağustos Marmara Depremi ve kentlerin deprem güvenliği
Spread the love

17 Ağustos Marmara Depremi üzerinden 17 yıl geçti. Ne deprem güvenli kentler inşaa edilebildi, Ne afet geride kaldı. Yasalar sermayeyi kolladı, planlı, sağlıklı, güvenli barınma sağlanamadı.

Her yönüyle 17 Ağustos Marmara Depremi’ni, kentlerin depreme ne kadar hazır olduğunu, 17 Ağustos sonrası yasal düzenlemeleri ele almaya çalıştık.

1

2

politeknik.org.tr


Spread the love