Haydarpaşa’yı yok edecek imar planları iptal edildi
Spread the love

Haydarpaşa Garı’dan Harem’e kadar olan bölgeyi dönüştürecek nazım imar planları şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Harem’den Haydarpaşa Limanı ve Geri Sahası’na kadar olan bölge için yaptığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme gerekçeli kararında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeyi tamamen etkileyecek bazı projeleri alt ölçekli kararlara bırakılmasının plan bölgesinde tanımsız ve sınırsız kentsel ticari yapılaşma potansiyeli yarattığına dikkat çekti. Haydarpaşa Dayanışması, bugün (21 Ağustos) gar merdivenlerinde basın açıklaması düzenleyerek mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Otel planlarına engel
Basın açıklamasında konuşan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar, iptal kararı ile gar ve yakın çevresinin turizm ve ticaret alanına dönüştürülerek yok olmasının, kamusallığının ortadan kalkmasının şimdilik engellendiğini belirtti. Haydarpaşa Garı ve Kadıköy Meydanı’nın düzenlenmesine ilişkin nazım imar planlarına karşı açtıkları davaların da devam ettiğini belirten Atlar, o davada da iptal kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

“Garımız açılsın, sermaye elini çeksin”
Eylemde Haydarpaşa Dayanışması adınan okunan açıklamada İBB ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumları mahkeme kararını uygulamaya, sermaye odaklı planları geri çekmeye ve Garı’ın gar binası olarak kullanımını sürdürmeye çağırdı.

Ne olmuştu?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2012 yılında Haydarpaşa Garı ve geri sahası, Kadıköy Meydanı, Ofis yerleşkesi, Harem bölgesi, Haydarpaşa Limanı ve geri sahası için iki ayrı imar planı hazırlamıştı. Bölgeyi ranta açacak planlara Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası (Liman-İş), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası,  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi kamu yararı taşımadığı için aynı yıl davalar açmıştı.

haydarpasa_limani_imar_plani

Kaynak: Politeknik, Bianet


Spread the love