Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: “Özelleştirmeler Hız Kesmeden Devam Ediyor”

Maliye Bakanının 2008‘in özelleştirme yılı olacağını ilan etmesinden bu yana bir yıl geçti ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Kilci‘nin açıkladığı gibi 6,3 milyar dolarlık nakit getirisiyle kamuya ait varlıkların ve arazilerin satışında “ne kadar başarılı (!) olduklarını” ortaya koydular. Hazineye düzenli kaynak sağlayan kurumların satılarak nakite dönüştürülmesi ülke olarak zaten sıkıntılı olan ekonomik yapımızı daha da çıkmaza sürüklemektedir. Ancak bu zihniyetin, 2009‘da da hız kesmeden devam edeceği şimdiden görülüyor.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş,‘nin EnerjiSa şirketine satışı Ankara‘da düzenlenen bir törenle 28 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirildi. BEDAŞ‘ın Sabancı Holding ile Avusturyalı Verbund ortaklığına satışı bu şirketler için oldukça büyük ve anlamlı bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Özel sektör devlet eliyle güçlendirilirken, kamu sektörü zayıflamaktadır. Özel sektörün tek ve nihai hedefinin kar etmek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, yurttaşlarına ucuz ve sağlıklı hizmet götürmesi beklenen kamu kurumlarının satılması halkın omuzlarındaki yükün artması anlamına gelmektedir. Birçok ülkede kriz nedeniyle önceden özelleştirilmiş olan kuruluşların kamulaştırmasına (devletleştirme) gidilirken, siyasal iktidar IMF politikalarının sadık uygulayıcısı olarak özelleştirmelerden vazgeçmemektedir. Emekçi kesimleri doğrudan ilgilendiren, kriz, işsizlik gibi konularda adım atmayan hükümetin, özelleştirmeler konusundaki hızı neo-liberalizmin en iyi savunucularından olduğunu göstermeye devam ediyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme kapsamında 16 kuruluş bulunduğu belirtilmektedir. Bu yıl için öngörülen özelleştirme kapsamında ise 62 taşınmaz, 77 tesis, 5 liman, 8 otoyol, 2 boğaz köprüsü, şans oyunları lisans hakkı da yer almaktadır. Şeker fabrikalarının, Karayolları Genel Müdürlüğü‘ne ait otoyolların, Milli Piyango İdaresi‘nin satışı hükümetin 2009 hedeflerinde yer almaktadır.

Kamuya ait taşınmazların yerli ve yabancı sermayeye satışı yanında kamu tüzel kişiliklerine ait taşınmazların Hazine adına tescil işlemlerini gerçekleştiren yasal düzenlemeler son dönemde hız kazanmıştır. Bu süreçte, Hazine adına tescil edilen taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmesi hükmüyle kamu varlıklarının satışının önü daha da açılmıştır. Bu yasal düzenlemeler kapsamında taşınmazları hazine adında tescil olunan kurumlar arasında DSİ, BOTAŞ, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, DDY gibi önemli kurumlar yer almaktadır. Önce Hazine adında tescilleri gerçekleştirilen bu kurumlara ait taşınmazlar, sonrasında Maliye Bakanlığınca satışa çıkarılacağı açıktır. Bugüne kadar Türkiye genelinde farklı kamu kurumlarına ait 113.198 adet ve yaklaşık 500 milyon m2 taşınmazın Hazine adına tescili yapılmıştır. 2009 özelleştirme kapsamında sayılan otoyolların mülkiyeti TCK Genel Müdürlüğü adına tescilli olup; otoyolu, karayolları bakım istasyonları ve tesisleri dahil  yaklaşık olarak 28.000.000 m2 taşınmazı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün taşınmazlarının ise hazine adına henüz devri yapılmamıştır.

BEDAŞ‘ın satışı vesilesiyle kamu varlıklarının satışı için yapılanların ve tüm ülke adına büyük bir kayıp ve sorun kabul ettiğimiz özelleştirme uygulamalarının karşısında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkenin ortak varlığı olan, bu ülke insanlarının alın teri ve emekleriyle yapılan barajlardan elde edilen elektriğin dağıtımını özel bir kuruluşa devrederek çağdaş hayatın vazgeçilmezi ve aynı zamanda doğal tekel olan elektriğin kar mantığına kurban edilmesi kabul edilemez. Halkın işsizleşmesi ve yoksullaşması anlamına gelen özelleştirmelerin ivedilikle durdurulması ve tam tersi yönde satılan kamu varlıklarının en geniş ölçekte kamulaştırılmasına gidilmesinin gerekliliğini ifade ediyoruz.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası