Harita mühendisleri de insanca yaşayacak ücret istiyor

Harita Mühendisleri Odası (HKMO) İstanbul Şubesi mühendislerin asgari ücret mücadelesini konuşmak ve asgari ücretin hayata geçirilmesine dair yol haritası belirlemek için buluşuyor.

HKMO İstanbul Şubesi, ücretli çalışan mühendislerin ‘güvenceli çalışma yaşamı‘ ve ‘insanca yaşayacak ücret‘ talepleri için mücadelenin somut bir başlığı olan ‘Mühendis asgari ücreti‘nin nasıl hayata geçirileceğini ve pratik programı konuşacak. HKMO İstanbul Şubesi bütün üye ve meslektaşlarını, şube binasında 10 Aralık Çarşamba saat 19.00’da yapılacak toplantı için davet ediyor.

HKMO İstanbul Şubesi’nin toplantı çağrısı şöyle;

TMMOB ile SGK arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde SGK‘ya yapılan eksik bildirimleri önlemek ve her yıl Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları asgari ücretini belirlemek amacıyla bir protokol imzalandı.

Bu protokolün amacı: “Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK‘ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek,  toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır”  şeklinde tanımlanmıştır.

Ayrıca protokolde yer alan TMMOB‘nin yükümlülükleri maddesinde “TMMOB sosyal güvenlik bilincinin arttırılması ve sigortalı çalışmanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamaya yönelik olarak; üyelerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yayınlanan bültenlerde bilgilendirici dokümanlara ve yazılara yer vermeyi ve kendi görev/yetki alanına giren diğer faaliyetlere ilişkin SGK ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.” ifadesi kullanılmıştır.

Bu protokol kapsamında TMMOB 2013 yılı için mühendislik asgari ücretini brüt 2.700 TL, 2014 yılı için ise %3.7‘lik bir artış ile brüt 2.800 TL olarak belirledi. Yakın zamanda ise 2015 yılı asgari ücreti belirlenecek.

HKMO İstanbul Şubesi olarak; özellikle ücretli çalışan mühendislerin ‘güvenceli çalışma yaşamı‘ ve ‘insanca yaşayacak ücret‘ talepleri için mücadelede somut bir adım olarak gördüğümüz ‘Mühendis asgari ücreti‘ çalışmasını, bu protokol kapsamında pratiğe dökerek bu mücadeleyi büyütmeyi hedefliyoruz. Tüm üyelerimizi, 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 19:00‘da Şubemizde gerçekleştireceğimiz ve asgari ücret konusunda yol haritamızı beraberce çizeceğimiz, “Mühendis Asgari Ücreti” konulu toplantıya katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

hkmo_agari_ucret

politeknik.org.tr