HALKEVLERİ: “TMMOB’nin yanında AKP rantçılığının karşısındayız”

Ülkemizin yer altı ve yerüstü kaynaklarını, doğayı ve çevreyi, kentleri ve kırları, emeği ve halkın haklarını yağmalayan AKP, yağmanın önünde engel olarak gördüğü TMMOB’ye bağlı odaların yetkilerini kaldırdı.

Bilindiği gibi AKP’nin neoliberal yağma projelerinin birçoğu TMMOB’ye bağlı odaların açtığı davalarla engellenmiş veya uygulaması geciktirilerek ormanların yok edilmesine neden olacak altın arama projeleri, dereleri kurutan HES projeleri, insanlarımızın evlerini gasp eden kentsel dönüşüm projeleri durdurulmuştu. Bunun üzerine AKP daha önce de TMMOB’yi yetkilerini kaldırmakla tehdit etmişti. TMMOB’nin tüm tehditlere karşın halktan yana tavrını sürdürmesi ve Gezi Parkı’nın talanına karşı başta Mimarlar ve Şehir Plancıları olmak üzere TMMOB’ye bağlı odaların talana karşı net tavır almaları üzerine AKP bir gece yarısı operasyonuyla yetkileri gasp etmiştir.

Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki AKP, kırk yıldır bilimi ve teknolojiyi halk yararına kullanmak üzere mücadele eden TMMOB üyesi mimar, mühendis ve şehir plancılarının mücadelesini durduramayacaktır. Haziran Halk Hareketinin de gösterdiği gibi AKP’nin artık her manevrası kendi kuyusunu kazmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Bu gece yarısı manevrası da emek örgütlerinin mücadele birliğiyle boşa çıkartılacaktır. 10.07.2013

Samut Karabulut
Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı