Halkevleri: “22 ve 29 Kasım Eylemlerine Tüm Gücümüzle Katılacağız”

Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, bugün yaptığı basın açıklamasıyla “Sermayenin krizine karşı çalışma ve insanca yaşam hakkımızı almak için meydanlarda buluşalım, meydan okuyalım” dedi

Halkevleri’nin, kriz karşısında emekçilerin ve yoksulların temel hak ve özgürlükleri için birleşik ve güçlü bir mücadele yürütülmesini savunduğunu belirten Birol. ‘TMMOB’nin 22 Kasım günü “AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberal sömürü ve politikalara, giderek azgılaşan ırkçı faşist saldırılara karşı” düzenlediği basın açıklamalarına, KESK ve DİSK tarafından çağrısı yapılan 29 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Krize, işsizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi mitingi”ne’ tüm gücü ve coşkusuyla katılacaklarını ifade etti.

Sermayenin, karını işçilerle paylaşmadığı ama şimdi zararlarının faturasını emekçilere kestiği söylenen açıklamada,  krizin sendikalı işyerlerinde işçilerin örgütlü gücünü söküp atmanın, esnekleştirmenin fırsatı olarak kullanıldığı vurgulandı.

İlknur Birol, açıklamada halkın acil taleplerini de sıraladı:

1. İşten çıkartmalar yasaklansın, herkese iş güvencesi sağlansın.
2. Temel ihtiyaçlara yapılan tüm zamlar geri alınsın.
3. Halkın eğitim, sağlık, su, ulaşım, konut, ısınma gibi temel hakları yaşamsal ihtiyaçları ölçüsünde ücretsiz hale getirilerek güvence altına alınsın.
4. Tüketicilerin kredi kartı, çiftçilerin kredi borç faizleri silinsin.
5. IMF ile anlaşma imzalanmasın, imzalanmayacağı ilan edilsin.